Preken: Kristi Legemes fest

Jødene er sjokkert over Herrens ord. De forstår virkelig ikke hva han snakker om. Det er da ikke lov å spise menneskekjøtt eller drikke blod! De må ha blitt meget støtt og provosert av Herrens tale om at de må spise hans legeme og drikke hans blod for å ha liv i seg. Misforståelsen er at de tenker konkret på et feil plan. De er ikke stand til å forstå den sakramentale dimensjonen av virkeligheten. Det dreier seg om legeme og blod, men gitt konkret i en annen form enn blodig kjøtt.

De forstår heller ikke at Jesus er Guds Ord som ble menneske, den levende Guds Sønn. Han er sendt av Faderen for å frelse menneskene. Frelsen skjer gjennom Sønnens fullstendige hengivelse. En hengivelse som blir oss til del gjennom hans legeme og blod. Les mer «Preken: Kristi Legemes fest»

Preken: 6. søndag i påsketiden

Kristus lover disiplene at han vil be Faderen om å sende en annen Talsmann. Han ber om det som vi kan forstå som resultatet av hans sendelse: at En blir for bestandig blant menneskene, En av den treenige Guds tre personer.

Han vil be Faderen om det, ikke kreve det. Og han ber ikke om det nå, men kommer til å be om det i fremtiden, altså når han er vendt tilbake til Faderen. At han ber og ikke krever er en konsekvens av at han vender tilbake til Faderen. Han vender tilbake i kjærlighetens fylde og denne fylden forplikter Faderen til å oppfylle alle Sønnens ønsker, Sønnen som gjorde alt av kjærlighet til Faderen. Les mer «Preken: 6. søndag i påsketiden»

Preken: 5. søndag i påsketiden

Herren skal snart ta avskjed med disiplene: ”Barn, bare en liten stund til blir jeg blant dere”. Det er like før hans himmelfart. Herrens himmelfart er overgangen fra Kirkens gryende begynnelse med Herren synlig tilstede for disiplene til den nye tiden hvor Herren er usynlig tilstede i Kirken. Det er en dramatisk overgang som nok har vært sår for dem, men som er viktig for at Kirken skal kunne gå ut til alle folkeslag og gjøre dem til Herrens disipler gjennom dåpen og etter hvert bli et universelt fellesskap i verden.

Herren forstår sikkert hvor utfordrende dette er menneskelig sett og det er viktig for ham at Kirkens første medlemmer forstår overgangen til denne nye virkeligheten som ligger foran dem. Derfor gir han disiplene et bud som skal gjøre det mulig for ham å forbli levende og virksom i Kirken og verden, selv om hans nærvær i fremtiden vil være usynlig.

Les mer «Preken: 5. søndag i påsketiden»

Artikkel: Tanker om det onde

Redaksjonen i Den katolske kirkens ungdomsblad «Q» har bedt meg å skrive en artikkel med tanker om det ondes problem blant annet på bakgrunn av sommerens terrorhandling i Oslo og på Utøya. Den er å finne i menyen med artikler.

De hellige hjerter

I går feiret Kirken Jesu hjertefest, i dag Maria hjertefest. Festene er min ordens patronatsfester. Dagene markeres av brødrene og søstrene i hele verden. Men hva er det vi feirer? Uten her å kunne lodde hele den teologiske fylde og rikdom som ligger i hjerte begrepene, vil jeg gi noen korte antydninger her.

Hjertet uttrykker kjærlighet. Helt vesentlig i spiritualiteten Jesu og Marias hjerter, er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom disse personene, gjennom deres hjerter.

Les mer «De hellige hjerter»

Preken: Palmesøndag

Vår Herres pasjon inneholder meget som vi kunne betrakte. Men jeg velger kun en setning fra Herren, ropet fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Et særdeles vondt og sårt rop. For det er jo ikke et rop fra en hvemsomhelst, men fra Guds egen Sønn. Hvilken smerte ligger ikke i dette ropet!

Les mer «Preken: Palmesøndag»