Prekenserie: Den hellige Ånd del 2

I dag vil vi først og fremst holde oss til den gamle paktens tid. Grunnen til det er at den nye pakten som begynte med Jesus Kristus ikke lar seg forstå uten på bakgrunn av den gamle pakten.

Riktignok kjente den gamle pakten ikke til Guds treenige eksistens. Men likefullt erfarte de gamle jødene Guds virke på en slik måte at det kunne ha vært mulig for dem å erkjenne at Gud er én i tre personer.

Et for oss kjent motiv er Guds besøk til Abraham i Mamres eikelund (1 Mos 18). Abraham ser tre menn som står foran ham. Dette er fremstilt i kristen kunst som om det er Guds treenighet Abraham får møte. Vi kan se for oss Andrej Rubljovs berømte ikon malt rundt 1410-20. Denne beretningen er kanskje den nærmeste en treenig fremstilling av Gud i Det gamle Testamentet. Men det er ikke en diskusjon vi tar opp her.

Det som er viktig for oss er at vi tror at skriftene og overleveringene også i Det gamle testamentet er inspirert av Den hellige Ånds virke. For selv om det jødiske folket ikke hadde erkjent Guds treenighet, er det klart at Gud alltid er treenig.

Les mer «Prekenserie: Den hellige Ånd del 2»

Innlegg om fred

På tirsdag den 29. oktober holdt jeg et innlegg under «Religionenes dag 2013» i Ahmadiyya moskéen på Furuset. Det er et arrangement som holdes hvert år hvor representanter for forskjellige religioner holder innlegg til et tema. Årets tema var «Verdenssituasjonen i dag og veien til fred». Denne gangen holdt følgende innlegg: Krishna, Den norske kirke, Sikh, Ahmadiyya, Den katolske Kirke, Humanetikerne. Etter en pause med god mat, var det en paneldebatt. Det var et nyttig og godt arrangement.

Jeg har lagt ut mitt innlegg «Fred – et innlegg» under menypunktet Foredrag 

Innlegg om misjon

I dag var jeg med på en panelldebatt på Menighetsfakultetet under temaet «Misjon – for et berde liv eller evig liv?«. Debattantene fikk tilsendt sprøsmål i forveien og som gjorde det mulig å forberede svarene. Til disposisjon var det i utgangspunktet reservert 3 minutter.

Debatten ble noe anderledes enn det spørsmålene la opp til, men jeg har lagt ut innlegget jeg forberedte under menypunktet «Foredrag» med samme tittel.