Bøker

Det er en stor mengde litteratur i den spansktalende verden og Buenos Aires har en mengde bokhandlere. I Avenida Santa Fe ligger flere store nesten på rekke og rad. Men ingen overgår Ateneo i eleganse da det er et tidligere teater som er bygget om. For første gang var jeg på besøk der. Buenos Aires er en meget stor by og selv om jeg har vært her mange ganger, er det meget jeg ennå ikke har sett eller besøkt. Til vanlig bor og befinner jeg meg i et av forstedene i Gran Buenos Aires, Morón, som også har en del bokhandlere, men av mindre format.

Jeg kjøpte et par bøker av José Luis Borges og en av Samanta Schweblin. Det er nyttig å lese på originalspråket, selv om mitt ordforåd ikke alltid dekker alle ordene. Jeg legger ved noen foto fra Ateneo.

Hovedinngangen
Les mer «Bøker»

El museo del Holocausto

I går besøkte jeg for første gang dette museet sammen med mitt fadderbarn. Vi var i nærheten og oppdaget museet som enten er helt nytt eller gjort nytt. Det er et sterkt museum å besøke og forteller den dypt mørke historen om jødehatet før og under den andre verdenskrigen. Det var streng kontroll med dokumentasjon etc. før vi fikk gå inn, hvilket er fullt ut akseptabelt og forståelig.

Museet har mange gjenstander og gode interaktive tilbud som gjør fortellingen levende. Foto, video, lyd og meget annet. Sterkt er et stort rom hvor mange navn stiger oppover veggene hvor bokstavene til slutt frir seg og stiger opp mot himmelen. Noen inntrykk kan sees her: https://www.museodelholocausto.org.ar/

Mange jøder kom til Argentina før og under krigen og det var interessant å lese lokale vitnesbyrd om hvordan landet reagerte på det som skjedde i Europa. I dag lever det godt og vel 180.000 jøder i Argentina. De første kom i 1619.

For oss var det interessant å få besøke museet. Da jeg bodde i Tyskland besøkte jeg Dachau, men jeg har aldri fått besøkt Auswitsch eller Treblinka. I sommer har jeg lest flere bøker om det som skjedde med jødene i Norge og det er også ubehagelig lesning. I Norge leser jeg for tiden igjen «Maus» av Spiegelman og også «Overleve i Treblinka» av Richard Glazar. Før det leste jeg bl.a. «Likvidasjonen» av Synne Corell og «Hvor ble det av alt sammen. Plyndringen av jødene i Norge» av Berit Reisel. Alt sterke og foruroliggende tekster. Det er vanskelig å forstå det hele. Jeg heller i dag til at planene om utryddelsen av jødene i Europa var hovedårsaken til den andre verdenskrigens utbrudd og at «Lebensraum» for tyskerne var bare en overfladisk idé for å dekke over det egentlige motivet.

Det rød bygget i midten rommer museet.

Inflasjon

I Norge synes vi at inflasjonen er blitt vel høy, men her i Argentina er det vanlig med 60-80% i året. Da det er gått tre år siden sist jeg var her, merker jeg forskjellen tydelig. Der jeg veksler dollar i pesos fikk jeg nå 275 pesos per dollar. Da jeg bodde her var verdien en til en. Så prisene på alt går nå i hundreder eller tusener pesos. Da 1.000 pesos er den største seddelen, fikk jeg en rull med sedler da jeg vekslet inn et par hundre dollar. Men for oss fra Norge er det billig her. En middag på restaurant kan koste 10 til 15 dollar per person, alt etter hva man spiser og drikker.

Det pussige er at ikke alle priser stiger tilsvarende inflasjonen. Der jeg bor, ville bussen inn til Morón sentrum ha kostet en peso, altså en dollar, på den tiden jeg bodde her. Nå koster det 28 pesos. Men etter den offisielle dollarkursen i dag er en dollar verdt 153 pesos. Så kollektivtransporten er meget billigere enn tidligere for oss som kommer utenfra.

Når folk har spart opp nok pesos i lønn, kjøper de gjerne dollar så fort som mulig, da det gir mer enn å ha pengene i banken. For tiden får man bare kjøpe 200 dollar av gangen. Så i mange hjem lagres det dollar i kontanter. Tillitten til bankene er ikke særlig utpreget.

Inflasjonen fører også til at folk prøver å få bundet priser når de f.eks. kjøper noe med avbetaling. Mange butikker tilbyr å betale i fire – tolv avdrag rentefritt, noe som da lønner seg i og med at verdien av pengene faller så raskt. Men slik kan butikkene sikre seg kunder.

Det er underlig at politikerne ikke kan få stoppet denne skjeve utviklingen som nå har pågått i over 20 år. I forhold til inflasjonen ser det ikke ut til å spille noen rolle hvem som sitter ved makten.

Reserva Natural Urbana

Rett i nærheten av der jeg bor, er det for lenge siden anlagt en naturpark med mange ulike planter, trær, sommerfulger og fulger fra Argentina. Det skal være kolibrier her, som jeg har sett før, men som dessverre er svært vanskelig å få øye på, spesielt da de er meget små. Parken er fint lagt opp og det er godt å kunne spasere litt ute i et mer naturlig område hvor ellers alt overalt er svært urbant.

Det fascinerende ved å være her er at det er helt annen vegetasjon, andre fugler osv.

Noen bilder jeg tok på dagens spasertur:

Inngangen til parken
Les mer «Reserva Natural Urbana»

Videoer med mine tanker

Det er blitt tatt opp noen videoer med meg nå mens jeg vikarierer i Bodø. Her får jeg legge ut tanker jeg har til ulike tema ved vår tro og lære. De ligger på St. Rita Radio under denne lenken: https://www.stritaradio.no/p-arne-marco

For meg er dette et nytt medium for formidling. Riktignok har jeg under pandemien holdt troskurs via Zoom, men da har jeg sett de jeg snakket med. Nå ser jeg i grunnen bare han som filmer meg, Clemens Cavallin. Idéen var hans og jeg er takknemlig for at han har gitt meg denne muligheten. Stort sett sier jeg alt i en sammenheng, som one-take. Men av og til kommer det inn forstyrrelser utenfra som fører til en kort pause eller en restart på et spesielt sted. Dette er klippet vekk. Videre er det Clemens som legger inn musikk og illustrasjoner til det jeg snakker om.

Jeg håper serien kan vekke glede og interesse!

Det grønne skiftet?

Det snakkes om det grønne skiftet på ulike måter i de ulike partier. Men min tanke med disse ord, er ikke å se på de enkelte partiprogrammer, men å stille noen spørsmål hva det grønne skiftet er tenkt å skulle være. Min forståelse av dette begrepet gjennom mediene er at det først og fremst dreier seg om at energien som brukes skal i stadig større grad være produsert på grønt vis, altså være fornybar. Det skal være utslippsfri energi. Dessuten leser jeg at man forventer samtidig et stadig høyere energiforbruk fremover. Det grønne skiftet dreier seg altså ikke om en eventuell redusering av energibehovet. Videre ser det grønne skiftet ut til ikke å handle om å bevare naturen, bare om å redusere utslipp og samtidig leve som før. Når man da ser hvordan for eksempel vindmølleparker direkte raserer naturen, forstår man at det ikke er ønsket å ta med vern av naturen i det grønne skiftet. Naturen skal fortsatt ødelegges.

I dag er det en artikkel på NRKs nettside om hvordan Norge bløffer om vern av havområdene. Vi har etablert verneområder, men tillater både fiske og tråling i disse områdene. Forskere fra Havforskningsinstituttet mener at vi ikke verner havet i de områder vi har definert som verneområder. Det sier en del om naturens verdi for oss.

Les mer «Det grønne skiftet?»

Slutt – Søndagsbladet 130920

Kjære menighet,

dette blir den siste utgaven av Søndagsbladet skrevet av meg. Om og hvordan det vil fortsette, vet jeg ikke i skrivende stund. Men jeg håper det vil kunne fortsette. Tilsammen har jeg laget 345 Søndagsbladet i de syv årene jeg har vært i menigheten. Alle ligger lagret på data. Søndagsbladet er laget med programmet Pages på Apple. Det er et program som er mer et Desktop Publishing program enn Word og gjør det enklere å lage denne typen trykksaker.

I årenes løp har det blitt mange innholdsmessig ulike tema på bladets forsider. Det har ikke alltid vært like lett å komme på et tema. Men likevel har jeg nesten alltid klart å komme i mål med eget stoff.

Det er en god utfordring å forsøke og behandle tema på en begrenset plass. Dessuten er det en god øvelse å formulere seg skriftlig. Til vanlig synes jeg nemlig det er meget enklere å legge frem innhold på muntlig vis. De som har vært med meg på de senere årenes troskurs har nok lagt merke til det.

Les mer «Slutt – Søndagsbladet 130920»

Lunde – Søndagsbladet 060920

Kjære menighet,

under årets ferie kom jeg mer eller mindre tilfeldig til å lese Maja Lundes tre romaner, «Bienes historie», «Blå» og «Przewalskis hest». Tilfeldig fordi ikke planlagt. Det begynte med «Przewlaskis hest» som jeg kjøpte i en bokhandel i Arendal. Deretter fulgte «Bienes historie» og til slutt «Blå». Det er i grunnen sjelden jeg leser romaner fordi jeg bruker mye tid på faglitteratur.

Alle bøkene opplevde jeg som lettleste og verdt å lese. Hun har en god stil og flyt. De sentrale personene fremstår som levende og man blir stadig mer kjent med dem i løpet av en bok. Jeg synes personene virker troverdige i beskrivelsene. Også deres kunnskap og aktiviteter er godt beskrevet. I «Blå» kjente jeg godt igjen seiler-beskrivelsene fra mange turer med seilbåter som min far hadde. Men en slik storm seileren i boken opplever, har jeg ikke selv hvert med på, ei heller å seile så langt.

To av bøkene, «Bienes historie» og «Przewalskis hest» har tre tidsepoker hver, en fra 1800-tallet, en fra vår tid og en fremtidig. «Blå» har bare samtid og fremtid. Da kapitlene veksler mellom epokene blir det tidvis som om man leser tre romaner i en bok som er flettet sammen. Da bøkene bør leses dersom de synes interessante, ønsker jeg ikke å gå inn på selve innholdet.

Les mer «Lunde – Søndagsbladet 060920»