Preken: 6. søndag i påsketiden

Kristus lover disiplene at han vil be Faderen om å sende en annen Talsmann. Han ber om det som vi kan forstå som resultatet av hans sendelse: at En blir for bestandig blant menneskene, En av den treenige Guds tre personer.

Han vil be Faderen om det, ikke kreve det. Og han ber ikke om det nå, men kommer til å be om det i fremtiden, altså når han er vendt tilbake til Faderen. At han ber og ikke krever er en konsekvens av at han vender tilbake til Faderen. Han vender tilbake i kjærlighetens fylde og denne fylden forplikter Faderen til å oppfylle alle Sønnens ønsker, Sønnen som gjorde alt av kjærlighet til Faderen. Les mer «Preken: 6. søndag i påsketiden»

Preken: 3. søndag i påsketiden

Kirkens første dag er en dramatisk dag. Det er skjedd noe helt nytt som aldri har skjedd før. Et menneske er stått opp fra de døde. Døden kunne ikke holde på Guds Sønn som er blitt menneske. Hans menneskelige natur er uten synd og derfor kan Faderen vekke ham opp. Men han er oppstanden til en ny virkelighet.

Det må være grunnen til at de to disiplene som er på vei til Emmaus ikke kjenner ham igjen selv om de kommer til å tilbringe noen timer med den oppstandene. Dette gir oss en klar pekepinn om at han er forandret gjennom oppstandelsens herlighet. Likevel fremstilles den oppstandene Herren av Lukas i de samme tjenestene som den jordiske Jesus: han underviser dem, spiser med dem, åpner deres øyne for sannheten. Les mer «Preken: 3. søndag i påsketiden»

Preken: 5. søndag i påsketiden

Herren skal snart ta avskjed med disiplene: ”Barn, bare en liten stund til blir jeg blant dere”. Det er like før hans himmelfart. Herrens himmelfart er overgangen fra Kirkens gryende begynnelse med Herren synlig tilstede for disiplene til den nye tiden hvor Herren er usynlig tilstede i Kirken. Det er en dramatisk overgang som nok har vært sår for dem, men som er viktig for at Kirken skal kunne gå ut til alle folkeslag og gjøre dem til Herrens disipler gjennom dåpen og etter hvert bli et universelt fellesskap i verden.

Herren forstår sikkert hvor utfordrende dette er menneskelig sett og det er viktig for ham at Kirkens første medlemmer forstår overgangen til denne nye virkeligheten som ligger foran dem. Derfor gir han disiplene et bud som skal gjøre det mulig for ham å forbli levende og virksom i Kirken og verden, selv om hans nærvær i fremtiden vil være usynlig.

Les mer «Preken: 5. søndag i påsketiden»

Olavskirken i Bamble

Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har kjørt forbi ruinen etter Olavskirken i Bamble på veien mellom Oslo og Kristiansand. Ofte har jeg tenkt at jeg burde stoppe en gang og se om det er mulig å ta noen bilder der. Men enten har været, tiden eller lyste vært for dårlig.

Men nå lørdag stoppet jeg endelig på veien fra Kristiansand til Oslo. Da jeg kjørte forbi i ettermiddagssolen, så jeg at i det minste den ene siden av den gamle kirken var godt opplyst av solen, så jeg bestemte meg for å stoppe og ta bilder. Med meg hadde jeg Panasonic GX1 og tok hovedsaklig bilder med Panasonics 20mm F1.7 som tilsvarer 40mm i filmens tid.

Les mer «Olavskirken i Bamble»

Ny artikkel om ekteskapsteologi

I årets utgave av «Over Alt. Tidsskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning» med temaet «Mann og kvinne – et guddommelig mysterium«, er det offenliggjort en artikkel jeg har skrevet utifra katolsk ekteskapsteologi. Overskriften er «Søyler i en ekteskapsteologi«. Innholdet stammer i stor grad fra mitt arbeid over noen år med Oslo Katolske Bispedømmes ekteskapsforberedende kurs.

Tidsskriftet er verdt å kjøpe, da det er økumenisk lagt opp og inneholder mange viktige bidrag til temaet på godt og vel 200 sider. Tidsskriftet kan bestilles direkte fra Peterstiftelsen.

Artikkelen er å finne i menyen for artikler.

Preken: Sjette påskesøndag

Vi står i overgangen mellom Herrens tid og Kirkens tid, skjønt det er ikke egentlig en overgang fra Herren til Kirken, men Herren i Kirken på ny måte. Kirken er Herrens brud og mystiske legeme. Kirkens urtid med Herren synlig til stede går over til Kirkens tid med Herren usynlig til stede.

Herren går til sin Far for å komme til Kirken i ord og sakrament. Den hellige Ånd, Talsmannen, virker i Kirken for å gjøre dette mulig. Han underviser Kirken i denne nye virkeligheten som Kirken er i Kristus. Dette rommet hvor Faderen og Sønnen kommer og tar bolig i de som elsker Gud og akter på Hans ord.

Les mer «Preken: Sjette påskesøndag»