Foredrag: Om religionsfriheten

Under et seminar som ble holdt i dag i regi av Katolsk Akademi, holdt jeg et innlegg om Den katolske kirkens syn på religionsfriheten. Rammen for innlegget var på ti minutter, så teksten er ikke lang. Den er langt under menypunktet ‘Foredrag‘ og er gitt tittelen «Religionsfrihet – et innlegg«.

Morgenbladet om Den katolske kirke

I den siste utgaven av Morgenbladet er der en underlig artikkel om Den katolske kirken med tittelen «Paven og hvermann». Den begynner med å beskrive messen etter tradisjonell ritus som feires en gang i måneden i St. Josef som samler en liten gruppe på 32 ifølge artikkelen. Er journalisten klar over at det kanskje går en 4000-5000 i messer i den vanlige ritusen i løpet av en søndag i Oslo? (Bare i St. Olav menighet er det 11-12 messer i St. Olav og St. Josef, samt tre messer i St. Dominikus på en søndag. I tillegg har de tre kirkene tilsammen tre første søndags messer på lørdag aften. Antallet for St. Hallvard ligger mellom seks og syv messer. Da mange av messene er fulle, er ikke tallet grepet ut av luften). Hvorfor skal en så liten krets bli brukt for å si hva?

Les mer «Morgenbladet om Den katolske kirke»

Hermeneutiske spørsmål til II Vatikankonsil

Med denne teksten vil jeg forsøke å formulere noe skriftelig som jeg spør meg rundt Det annet Vatikankonsil og dets mottagelse. Bakgrunnen er bl.a. eksistensen av en bevegelse som «Også vi er Kirken» som krever opphevelse av sølibatet, ordinasjon av kvinner, homofilt samliv osv. Og som påstår at disse krav skulle være i noe som de kaller konsilets ånd. Dessuten er i disse dager oppstandelse i Tyskland fordi 143 teologer har undertegnet et memorandum som til dels krever de samme tingene.

Les mer «Hermeneutiske spørsmål til II Vatikankonsil»

Innkallingen til Det annet Vatikankonsil – «Humanae Salutis»

I går nevnte jeg pave Johannes XXIIIs apostoliske konstitusjon «Humanae Salutis» hvor han innkalte til Det annet Vatikankonsil. Teksten foreligger bare på latin, italiensk, portugisisk og spansk på Vatikanets hjemmeside. Da jeg heldigvis leser spansk, har jeg lest teksten som ikke er så veldig lang. Den er på litt over fire A4 sider.

Les mer «Innkallingen til Det annet Vatikankonsil – «Humanae Salutis»»