Klimaforskningen «frikjent»

Ikke overraskende har de meget inngående undersøkelser av både Michael Manns klimaforskning og de mange mail som ble stjålet fra Hadley, vist at der er intet feil ved forskningen. Mann ble kjent for den såkalte «hockeystick» kurven. Vitenskapen har vært seriøs og er seriøs. Fakta er ikke manipulert og der er ingen konspirasjon.

Det er i grunnen pinlig og svært så bortkastet at seriøs forskning blir overprøvet fordi en gruppe mennesker ikke godtar vitenskap og dens metoder. Den såkalte klimaskepsisen stammer fra institusjoner som har som oppgave å så tvil om de klimatiske forandringer som observeres over hele jorden er utløst gjennom menneskelig virksomhet. Disse institusjoner er gjerne støttet finansielt av oljeindustrien som ikke har noe ønske om en reduksjon av CO2 utslipp for å forhindre klimaforandringer. De tar heller på seg konsekvensene av forandringene enn å forsøke å minimalisere dem til tross for at ingen vet hva disse konsekvensene kommer til å bli.

Det er bare én ting som er sikkert. Jo lenger vi venter med å redusere radikalt de utslipp av CO2 og andre klimagasser som den menneskelige sivilisasjon og industri forårsaker, jo verre og vanskeligere blir det å opprettholde den menneskelige sivilisasjonen slik vi kjenner den i dag. For ikke å snakke om det naturlige mangfold av arter. Når jeg skriver radikal reduksjon, snakker vi om at verden ikke bør slippe ut mer enn maksimalt 20 % av dagens nivå innen år 2020. Selv dette er nok for sent for å forhindre forandringer, men kan hjelpe til å gjøre forandringene mer levelige.

I går ble det meldt fra NASA at årets seks første måneder har globalt vært de varmeste siden målingene av temperatur startet. Dette til tross for at vi er inne i en periode med lav solinnstråling. Temperaturen i 2010 ligger 0,70 grader over baseverdien som er gjennomsnittet for årene 1951-1980. De to tidligere varmeste årene, 1998 og 2005, lå begge 0,62 grader over baseverdien.

Samtidig melder mange land om nye varmerekorder i disse dager, Kuwait, Saudi Arabia, Irak, Tshad, Sudan, Niger, Pakistan og Myamar. I Sudan ble det målt +49,6 C. I Pakistan ble det til og med målt +53,5 grader. Andre land stønner også under en pågående varmebølge. Dette kommer til å skje stadig oftere i de neste årtier.

I tillegg meldes det at snedekket er rekordlavt på den nordlige halvkule, en trend som er observert i de senere årene. Det er nesten 5 millioner kvadratkilometer under snittet. Det betyr igjen en oppvarming av nordområdene.

Faren ved alle disse utviklingene, er at de følger eksponentielle kurver. Der er ingen lineær forandring. De ulike følger av oppvarmingen kan derfor virke gjensidig forsterkende i stadig større grad som tiden går. Om der plutselig kan skje fullstendige forandringer som følge av dette, vet ingen i dag. Men jo lenger menneskeheten venter med å ta tak i problemene, jo større og hurtigere kommer forandringene til å være. Når man samtidig tenker på at dette har vært kjent i godt over femti år uten at det har ført til noen innsats for å bremse utviklingen, blir ikke bekymringene mindre. For femti år siden var de årlige CO2 utslippene fra industrien rundt 8 gigatonn i året, mens de i dag er på rundt 30 gigatonn. Hadde økningen blitt stanset da, hadde vi hatt et helt annet fremtidsperspektiv enn det vi har i dag.