Om meg

P. Arne Marco Kirsebom KCHS

 • Kansler og stiftskapellan i Tromsø Stift.
 • Ridder kommandør og Prior i den magistrale delegasjonen av Ordenen av Den hellige Grav i Jerusalem i Norge (OESSH).
 • Åndelig veileder for leggrenen av SS.CC. i Norge.

Da alle disse oppgaver krever mer enn jeg kan utføre, har jeg valgt å avstå fra kommentarer i bloggen. Min tid strekker dessverre ikke til å delta og eventuelt redigere diskusjoner. Kort om min bakgrunn:

 • Født 1959.
 • Utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim 1983.
 • Inntreden i Kongregasjonen av Jesu og Marias Helligste Hjerter (SS.CC.) 1983.
 • Utdannet diplom teolog ved Fransiskanernes og Kapusinernes Høyskole i Münster i Tyskland 1989.
 • Embedseksamen for sogneprester i bispedømmet Speyer i Tyskland 1993.
 • Lært spansk ved CLiC i Sevilla i Spania 1994.
 • Videreførende dogmatiske studier i Colegio Maximo i San Miguel i Argentina 1999-2001.
 • De videreførende studier anerkjennes 2012 av Vatikanets Kongregasjon for Katolsk Utdannelse som tilsvarende lisensiat i dogmatikk.
 • Inkardinert i Tromsø Stift den 2. februar 2022.

I tillegg til denne bloggen, har jeg også en egen nettside for fotografi (på engelsk): Fotoside

Jeg har i den senere tiden også begynt å bruke Glass for å vise fotografier: https://glass.photo/arnemarco