Kvinnelige katolske prester?

Nylig ble en norsk katolsk kvinne «ordinert» til prest i Trondheim. Det har avfødt forskjellige reaksjoner i medier og sikkert også andre steder. Jeg vil forsøke å belyse problemstillingen ut fra et teologisk ståsted.

En ting man må være klar over er at en slik ordinasjon ikke har noen virkning i personen. Kun menn kan ordineres til prester og kun da skjer vesenforandringen i personen ved Den hellige Ånds virke som gjør det mulig at f.eks. brød og vin forvandles til Kristi Legeme og Blod i messen, igjen ved Den hellige Ånds virke. Dette vil ikke skje i dette tilfellet. Det samme gjelder for de andre sakramentene. Derfor blir denne kvinnens «prestetjeneste» bare en simulering og ekskommunikasjonen hun selv her valgt ved å la seg ordinere er korrekt stadfestet. Les mer «Kvinnelige katolske prester?»

Søndagsbladet 020214

Kjære menighet,

i dag på Festen for Herrens Fremstilling i Templet har vi gleden av å være tilstede når p. Eystein Freuchen feirer sin allerførste messe som katolsk prest. En prests første messe er alltid en spesiell høytid. Det er videre forbundet med en spesiell nåde å motta den nyviedes prestens første velsignelse.

I de første måneder kan presten feire flere slike messer første gang han kommer til et kirkerom hvor han ennå ikke har feiret messe. Etter min egen vielse, holdt jeg 23 slike messer med etterfølgende velsignelse på mange forskjellige steder om jeg ikke husker feil. Om p. Eystein kommer opp i et slik tall, gjenstår å se. Det er noe vakkert over den glede de troende opplever når de kan være tilstede ved en ny prests messe.

Les mer «Søndagsbladet 020214»

Motsvar fra Kessel

I Klassekampen onsdag, imøtegår Rudi Kessel mitt innlegg. Det er ikke av en slik karakter at jeg kommer til å sende inn flere innlegg. Men det som forundrer meg, er at han velger å undertegne med ordene «…tidligere prest in den katolske kirke» og så skriver han som om han ikke har noe spesielt kjennskap til Den katolske kirken.

Les mer «Motsvar fra Kessel»

Artikkel om prestevigselens sakrament

Jeg har lagt ut en artikkel jeg skrev for fem år siden om prestevigselens sakrament. Dessverre husker jeg ikke i dag hvor og når den ble offentliggjort. Men jeg mener den passer fint sammen med det jeg allerede har lagt ut om sølibatet.