Motsvar fra Kessel

I Klassekampen onsdag, imøtegår Rudi Kessel mitt innlegg. Det er ikke av en slik karakter at jeg kommer til å sende inn flere innlegg. Men det som forundrer meg, er at han velger å undertegne med ordene «…tidligere prest in den katolske kirke» og så skriver han som om han ikke har noe spesielt kjennskap til Den katolske kirken.

Det er pinlig å lese hvordan han bruker skriftsitatet fra engelens hilsen til Maria: «Vær hilset, Maria, full av nåde. Herren er med deg …» til å si at vi ber til Maria. Han burde som tidligere katolsk prest vite bedre. Der hvor vi henvender oss til Maria i bønnen, er det med ordene: «Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime.» Hvis ikke det er bønn om forbønn, vet ikke jeg hva det skulle være …

Siden Kessel understreker at han er tidligere prest, men ikke nevner ekteskapet, ville det vært interessant å fått vite fra ham som har levd begge deler, hvor meget mer tid han hadde hatt til disposisjon for Gud og Hans kirke som gift prest enn sølibatær prest. Kravet om opphevelsen av sølibatet bør henge sammen med at man blir bedre prest for de troende og får mer tid for dem. Eller dreier opphevelseskravet seg om at man egentlig ikke ønsker å være prest fullt og helt?