Første tekst med Swype

Databruken forandrer seg i grunnen hele tiden, noe jeg har vært inne på tidligere. Nylig gikk jeg til anskaffelse av et såkalt nettbrett, en Samsung Galaxy Tab 10.1. Den oppmerksomme leser av min blogg vil ha fått med seg at selv om jeg bruker Apple som vanlig computer, foretrekker jeg Androidbaserte telefoner og brett. Det henger sammen med at jeg ikke ønsker å bruke iTunes for å synkronisere.

Les mer «Første tekst med Swype»

Fortsatt uten nett

Dessverre begynner nå det andre døgnet uten internett i huset. Jeg fikk lagt ut prekenen og denne meldingen ved å bruke mobiltelefonen som en WiFi hotspot. Men det er ingen gunstig løsning, så jeg bruker den bare til det allernødvendigste.

I dag legges det mer og mer opptil at data ligger ute på nettet. Den nye versjonen av Mac OS som kommer i disse dager, er lagt opp til å være på nett i langt større grad enn før. Likeledes gjør Google sterkt bruk av nettet. Fordelen er at man blir maskinuavhengig for å arbeide, men men blir i høyeste grad nettavhengig. Det nye Google Chrome OS fungerer bare dersom man er koblet opp hele tiden.

Scrivener – et skriveverktøy

Med årene utvikler man relativt faste arbeidsvaner. Men så oppdager man av og til gode verktøy som gjør enkelte typer arbeid enda enklere. For tiden prøver jeg ut «Scrivener«, et prosjektorientert skriveverktøy. I år skal jeg holde to fredragsretretter, en for prestene i Tromsø stift i slutten av august og en for søstrene på Lunden kloster i november. Scrivener synes så langt å være et godt hjelpemiddel i forberedelsen av retrettene.

Les mer «Scrivener – et skriveverktøy»

Byword – en annen type tekstprogram

I de siste dagene har jeg testet et program for skriving, kalt Byword, som er anderledes enn vanlige tekstprogram. I grunnen henger det sammen med at jeg for en god stund siden lastet ned et lignende program som heter Ommwriter. Byword har jeg lastet ned fra Apples App store for Mac og det ser mer lovende ut enn Ommwriter. Dette er programmer hvor det først og fremst dreier seg om å sitte i ro og fred og skrive tekster. I grunnen virker dette interessant og morsomt. Det er som å sitte foran en skrivemaskin igjen, kun med et blankt ark foran seg. Programmet er ment å skulle virke positivt for økt glede ved å sitte og skrive med en computer. Man slipper nemlig alle de forstyrrende elementene rundt teksten som vanlige tekstprogrammer gir. Her kan man fokusere bare på innholdet, hvilket er positivt. Dessuten er alt av menyer etc. skjult, man har virkelig bare en ensfarget flate i lett grått, uten noe som helst ellers. Det virker beroligende på øyet på en helt annen måte enn et vanlig tekstprogram.

Les mer «Byword – en annen type tekstprogram»

Kommunikasjonspoblemer

I de siste par uker ligger det over tusen mail i innboksen min som jeg ikke har hatt mulighet til å behandle, sortere, slette e.l. De fleste er lest, det er de. Men i min arbeidssituasjon med flere oppgaver som til sammen lett kunne kreve minst 200 % arbeidstid i uken, sier det seg selv at tiden for å sette meg ned foran mailprogrammet og begynne å skrive svar, er temmelig begrenset.

Les mer «Kommunikasjonspoblemer»