Søndagsbladet 231114

Kjære menighet,

på kirkens nettside katolsk.no står det følgende: «Pave Frans har utropt 2015 til Ordenslivets år (‘året for det gudviede liv’). Året åpner første søndag i advent 2014 og avsluttes 2. februar 2016. Den 2. februar feirer Kirken  festen for Herrens fremstilling i templet, og på denne dagen markerer også Kirken hvert år dagen for det gudviede liv. Ordenssamfunnene i Norge ønsker å markere året bl.a. med at hvert ordenshus og kloster arrangerer åpen dag til ulike tider gjennom året. Disse vil annonseres på en egen nettside og på katolsk.no. I tillegg vil det gjennomføres større fellesarrangementer 2. februar 2015 og 2016.»

I min orden har vi ikke fått høre om markeringen av året med åpen dag. Men jeg regner med at det kommer vi til å være med på. Tanken er god og nå som vi har fått muligheten til å etablere et ordensliv i Villa Maria er det mulig å kunne være med på dette. Les mer «Søndagsbladet 231114»

Søndagsbladet 020314

Kjære menighet,

torsdag ettermiddag kom jeg tilbake etter min ferie som brakte meg til Argentina og Chile. Det var en reise til sommer og varme. Det var sol, men på de breddegrader soler man seg ikke slik vi gjerne gjør i Norge, da solen er for sterk om sommeren. Men det var et godt avbrekk med tid til ro og stillhet, gjensyn med venner og kjente og mulighet til å koble av.

Nå er ikke to uker en lang ferie. Men likevel var det spennende å få gå inn i Villa Maria på fredag og få se alt som om er skjedd der mens jeg var bortreist. Inne begynner det nå å ta form. Nye indre vegger er gang med å bli montert. Ledningsgater, ventilasjonskanaler, vannrør, varmerør og avløpsrør blir montert. I kjelleren er hovedventilasjonsaggregatet på plass og de store kanalene under bygget er i ferd med å bli montert. Jeg synes det er skjedd meget mens jeg er borte og nå er det mange i arbeid på bygget. Målet om å bli ferdig til den 1. juli opprettholdes fortsatt og det er jeg svært glad for. Det ville være flott om det skulle holde.

Les mer «Søndagsbladet 020314»

De hellige hjerter

I går feiret Kirken Jesu hjertefest, i dag Maria hjertefest. Festene er min ordens patronatsfester. Dagene markeres av brødrene og søstrene i hele verden. Men hva er det vi feirer? Uten her å kunne lodde hele den teologiske fylde og rikdom som ligger i hjerte begrepene, vil jeg gi noen korte antydninger her.

Hjertet uttrykker kjærlighet. Helt vesentlig i spiritualiteten Jesu og Marias hjerter, er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom disse personene, gjennom deres hjerter.

Les mer «De hellige hjerter»

SSCC i Argentina

Under ferieoppholdet har jeg også besøkt patrene fra min orden som arbeider her. Deres virke her var det som i sin tid førte til at jeg kom hit. Jeg var her i fra august 1998 og ut 2001. Men i dag er situasjonen helt anderledes enn den gangen og der hvor jeg var med på laget, arbeider vi ikke lenger.

Les mer «SSCC i Argentina»

Ny artikkel

I dag har jeg lagt ut en artikkel om ordensliv og fruktbarhet, som gir en kort innføring i min egen ordens tilblivelse. Den ble offentliggjort i Broen nr. 1 i 2006.