Mediestorm

Onsdag forrige uke fikk jeg for første gang oppleve hva det vil si å havne i en mediestorm. Grunnen var avsløringen av biskop Georg Müllers overgrep mot en mindreårig gutt. Det er en av de mest slitsomme dager jeg har opplevd. Jeg befant meg uavbrutt i telefonen eller i intervjuer ansikt til ansikt. Alle planene for dagen ble ødelagt. Men jeg opplevde journalistene i det store og hele som meget høflige og profesjonelle. Alle var virkelig interessert i å forsøke og forstå saken på riktigst mulig måte og fremstille den på tilsvarende måte.

Les mer «Mediestorm»

Müllersaken henlagt

Det kom ikke som noen overraskelse at politiet har henlagt saken om overgrepet som biskop Georg Müller gjorde grunnet foreldelse. Det betyr selvfølgelig ikke at ugjerningen ikke var kriminell. Men det avdekker et problem i rettssystemet. Etter det jeg har hørt, vil et barn som blir utsatt for overgrep før tenårene lett kunne bruke 20 år eller lengre før personen blir i stand til å snakke om overgrepet. Med foreldelsesmatematikken til rettssystemet, kan en gjerningsmann regne med å kunne gå fri for sin kriminelle handling. Derfor burde det ikke finnes foreldelsesfrister. Dessuten er et overgrep på et barn så til de grader en krenkelse av personen med mulige konsekvenser for resten av livet, at kun lovens aller strengeste straffeutmåling burde være vanlig og forventet strafferamme.
Les mer «Müllersaken henlagt»

Overgrep og Judas

Ethvert seksuelt overgrep på barn, ungdom eller voksne er forkastelig og uhyrlig. Ekstremt ille er det, dersom gjerningsmannen er en prest. Etter slike handlinger bør en prest kastes ut av prestestanden. Det er et slikt svik at en videre tjeneste må anses som umulig. Det kan ikke tolereres at ugjerningsmannen blir flyttet på og får en ny tjeneste et annet sted. Vedkommende må ganske enkelt bort.

Les mer «Overgrep og Judas»