Nytt foredrag: Kalt til tjeneste

Under foredrag på menyen har jeg lagt et innlegg jeg holdt i går for kandidatene til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme. Innlegget skulle reflektere over det å være på vei til mulig ordinasjon og å være i en transformasjonsprosess, om rolleendring, endring av identitet og det å utforske sitt kall.

Selv om innlegget er rettet til disse kandidatene, er der tanker i innlegget som vil være av generell interesse og derfor har jeg valgt å legge det ut.

Artikkel om prestevigselens sakrament

Jeg har lagt ut en artikkel jeg skrev for fem år siden om prestevigselens sakrament. Dessverre husker jeg ikke i dag hvor og når den ble offentliggjort. Men jeg mener den passer fint sammen med det jeg allerede har lagt ut om sølibatet.