Fortsatt uten nett

Dessverre begynner nå det andre døgnet uten internett i huset. Jeg fikk lagt ut prekenen og denne meldingen ved å bruke mobiltelefonen som en WiFi hotspot. Men det er ingen gunstig løsning, så jeg bruker den bare til det allernødvendigste.

I dag legges det mer og mer opptil at data ligger ute på nettet. Den nye versjonen av Mac OS som kommer i disse dager, er lagt opp til å være på nett i langt større grad enn før. Likeledes gjør Google sterkt bruk av nettet. Fordelen er at man blir maskinuavhengig for å arbeide, men men blir i høyeste grad nettavhengig. Det nye Google Chrome OS fungerer bare dersom man er koblet opp hele tiden.