Artikkel om prestevigselens sakrament

Jeg har lagt ut en artikkel jeg skrev for fem år siden om prestevigselens sakrament. Dessverre husker jeg ikke i dag hvor og når den ble offentliggjort. Men jeg mener den passer fint sammen med det jeg allerede har lagt ut om sølibatet.

Preken: Første påskedag

Vi møter i dag to av de fremtredende disiplene i Johannesevangeliet. Det er på den ene siden Peter som representerer det kirkelige embede og på den andre siden Johannes som representerer den kirkelige kjærlighet. Peter er klippen som Kristus bygger vår Kirke på, den første pave som har i oppdrag å garantere kirkens enhet og tro. Johannes er disippelen som hvilte sitt hode på Herrens bryst og lyttet til Herrens hjerte. Johannes skrev kjærlighetens evangelium.

Les mer «Preken: Første påskedag»