Preken 6. søndag i påsketiden år B

Kristus definerer noe helt sentralt ved kjærligheten: han sier at ”ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner”. Det var dette han gjorde selv. Da han er Guds Sønn som er blitt menneske, kan vi spørre oss om denne kjærligheten ikke er kjærlighetens høyeste form. Det er en kjærlighet som gir seg helt for andre. Og ikke nok med det. Det er en kjærlighet som gjør det mulig for Gud i sin Sønn ved Den hellige Ånd å strømme ut til menneskene i Kirken gjennom de hellige sakramenter. Ikke bare ga Sønnen sitt liv for vår frelses skyld, nei han gir seg selv oss til næring for at vi skal kunne nå det evige liv. Det er en utrolig strøm av kjærlighet som har sitt utspring i Gud og som flommer ut i verden gjennom Kirken.

Vi tar denne legemliggjorte kjærligheten inn i oss hver gang vi går til kommunion, hver gang vi får absolusjonen i skriftemålet. Vi vil bli i denne kjærligheten og la denne kjærligheten prege oss og flyte ut av oss gjennom vår måte å være på. Johannes skriver om dette i sitt første brev i dagens første lesning. Kjærligheten springer ut av Gud og den kjærlighet vi lever og utviser er båret av Guds kjærlighet. Les mer «Preken 6. søndag i påsketiden år B»

Søndagsbladet 040514

Kjære menighet,

på kommende lørdag er det minnedagen for den hellige pater Damian de Veuster fra min orden. Han var født den 3. januar 1840 i Tremelo i Belgia og fikk navnet Josef. Han hadde et sterkt ønske om å få virke i misjonen og tryglet om å få følge sin bror inn i ordenen. Foreldrene gav etter for guttens ønske. Han trådte inn på nittenårsdagen i ordenens kloster i Leuven og fikk navnet Damian. En måned senere avla han første løfter. Året etter ble han sendt til Paris for å studere og den 7. oktober 1861 avla han de evige løfter i vår kirke Notre Dame de la Paix i Rue de Picpus. Etter det fortsatte han studiene i Leuven.

Ordenen hadde fått store deler av Stillehavet som misjonsområde i 1821 av Vatikanet. I 1863 dro Damian ut på den lange reisen til Honolulu. Han ble presteviet den 21. mai 1864 i katedralen der.  Les mer «Søndagsbladet 040514»

Damians minnedag

I går møttes medlemmer av Picpusfedrenes orden og Legpicpus i St. Teresia kirke i Hønefoss for å feire den første minnedagen etter at pater Damian de Veuster SS.CC. ble helligkåret den 11. oktober i fjor. Med et godt oppmøte fra menigheten, ble det en verdig markering. Minnedagen er den 10. mai, den dagen da pater Damian kom til de spedalske på Molokai. Vanligvis er en helgens dødsdag minnedagen, men i pater Damians tilfelle har Kirken valgt å legge minnedagen til den dagen da han begynte innsatsen som han er blitt helligkåret for. Pater Damian døde den 15. april 1889 som spedalsk etter å ha levd 16 år blant og for de spedalske.

Les mer «Damians minnedag»

Preken: Femte påskesøndag

Vi har idag igjen fått høre en kort evangelietekst. Men den inneholder likevel meget. Vi møter teologien til Johannes. For ham er ikke Jesu korsfestelse en fornedrelse, men en forherligelse av Jesus. Johannes lever med den oppstandene og opphøyde Herre og ut i fra denne overbevisningen skrev han sitt evangelium.

Judas forræderi innleder denne forherligelsen med en gang, nå. I dette øyeblikket blir fortid og fremtid forent. Nå begynner Menneskesønnens tid og samtidig understrekes det avgjørende som for alltid forblir nærværende og aktuelt: “Nå felles dommen over denne verdenen”.

Les mer «Preken: Femte påskesøndag»

Artikler

Jeg eksperimenterer fortsatt med bloggsiden. Det tar tid å bli kjent med systemets muligheter og hva enkelte tema tillater av styring. Da jeg helst vil gi leseren en direkte tilgang til artikler som jeg legger inn under et eget menypunkt fremfor som fortløpende innlegg i bloggen, trenger jeg tid for å finne et tema som er passende. Mitt inntrykk er at det nå begynner å nærme seg det jeg ønsker.

To artikler er blitt lagt ut. En om en pater fra min orden som ble helligkåret av pave Benedikt XVI den 11. oktober i fjor, pater Damian de Veuster SS.CC. Han virket blant de spedalske på Molokai, en av Hawaii-øyene, fra 1873 til 1889 og ble selv spedalsk. Denne ble offentliggjort i bladet Credimus.

Den andre artikkelen handle om eutanasi og er basert på et innlegg jeg holdt under Fransiskushjelpens fagdag i 2008. Artikkelen ble offentliggjort i …