Søndagsbladet 180115

Flere forskningsstasjoner melder  at 2014 var det varmeste året siden målingene startet rundt 1880 på globalt plan. Det dreier seg om den gjennomsnittlige overflatetemperaturen på jorden. Og 2014 ble det uten at det var et «El niño»-år. Det betyr at det er et «normalt» år som setter ny rekord. Når det er «El niño»-år, kan det ofte bli varmere enn gjennomsnittet tilsier, mens når det er «La niña»-år, blir det kaldere. Begge begrepene er knyttet til værfenomener i Stillehavet som har innflytelse på hele kloden.

Resultatet for 2014 forteller at den gjennomsnittlige overflatetemperaturen i virkeligheten ikke har hatt noen pause i stigningen de senere år. Det som har sett ut som det har vært innenfor den statistiske variasjon over tid. Det som hele tiden har vært underslått av dem som har påstått pausen, er at temperaturen i havet hat steget sterkt i hele perioden. Havet utgjør det meste av overflatearealet. Dessuten er havet blitt varmere på stadig større dyp. Dette gir en pekepinn på at vi har en oppvarming i vente i mange tiår fremover. Fortsett å lese «Søndagsbladet 180115»

Temperaturresultat 2013

Nå begynner dataene for klimaet i 2013 å komme. Ofte kan vi lese i nyhetene at temperaturen har flatet ut de siste 16 årene. Men det er nok en ”sannhet” med modifikasjoner.

Den første grafikken viser at 2013 er det 5. varmeste året noensinne. Det blir det når man tar med oppvarmingen i Arktis. Bildet viser meget godt at vi lever i en varm tid. Forvirringen om temperaturen skyldes av vi i de siste årene hadde en såkalt La Niña-effekt, den kaldeste effekten, spesielt i 2011 og godt utover i 2012. Disse to årene ble de varmeste av denne typen noensinne. 2013 har vært et mellomrom på vei til de varme år med El Niño-effekt. Om fenomenet dukker opp i år eller neste år, er ikke lett å si, men da de kaldeste årene var de varmeste noensinne, kan vi forvente at de neste varmeste år vil sette nye rekorder.

Fortsett å lese «Temperaturresultat 2013»

Historisk klimakunnskap for nåtiden

Nylig ble resultatene av videre forskning på tidligere klima offentliggjort i «Accurate estimates of Arctic land surface temperatures during the Early Pliocene from two novel proxies» av Csank, Tripati, Patterson, Eagle, Rybczynski, Ballantyne og Eiler fra forskjellige geofysiske institutter i USA. Grunnen til at denne tiden er interessant, er at da var CO2 innholdet i atmossfæren tilnærmet vår tids. Dette er rundt tre millioner år siden og da lå verdiene av CO2 i atmossfæren mellom 365 ppm og 410 ppm i flere tusen år.

Fortsett å lese «Historisk klimakunnskap for nåtiden»

Klimaforskningen «frikjent»

Ikke overraskende har de meget inngående undersøkelser av både Michael Manns klimaforskning og de mange mail som ble stjålet fra Hadley, vist at der er intet feil ved forskningen. Mann ble kjent for den såkalte «hockeystick» kurven. Vitenskapen har vært seriøs og er seriøs. Fakta er ikke manipulert og der er ingen konspirasjon.

Fortsett å lese «Klimaforskningen «frikjent»»