2010 med 2005 de varmeste år

NASA og NOAA (National Oceanic and Atmosheric Administration) i USA offentliggjorde i går den endelige temperaturmålingen for 2010. Året ble temmelig nøyaktig like varmt som det forrige rekordåret 2005.

I klimaforskningen er det blitt enighet om å bruke gjennomsnittstemperaturen fra årene 1951 – 1980 som grunnlinje for alle kurver. Listen over de aller varmeste årene ser slik ut med temperaturer over grunnlinjen:

  • 2010   +0,62 C
  • 2005   +0,62 C
  • 1998    +0,60 C
  • 2003   +0,58 C
  • 2002   +0,58 C
  • 2009   +0,56 C
  • 2006  +0,56 C
  • 2007   +0,55 C
  • 2004   +0,54 C
  • 2001    +0,51 C

Det siste tiåret har vært det varmeste noensinne og det er all grunn til å forvente at det inneværende tiåret blir enda varmere. At det skulle foregå en aktuell avkjøling som enkelte klimaskeptikere hevder, finnes det ingen tall for. 2005 blir ført som varmere enn 1998, da de amerikanske instituttene regner med temperaturøkningen over Arktis, noe som Hadley i England ikke gjør. Derfor har ikke 1998 vært det varmeste året til nå, men 2005.

Det er videre all grunn til å se på de enorme flommer og tørker vi har sett og ser, som også kulden over Norge, som følger av den globale oppvarmingen. Den store faren for oss er det enorme utslippet av CO2 vi har. Jeg har i det siste lest noen studier på naturlig CO2 utslipp i forbindelse med AGUs (American Geophysical Union) siste konferanse i midten av desember i fjor. Studiene viser at veksten av CO2 i atmossfæren som følge av våre utslipp er mange tusen ganger hurtigere enn naturens naturlige utslipp ville være.

Jeg har også gjort meg kjent med undersøkelsen av EPICA Dome C iskjernen fra Antarktis som «ser» 800.000 år tilbake. Her er det lett å se at hverken CO2 eller temperaturen noen gang har vært i nærheten av dagens verdier i de 800.000 årene før oss.