Munchmuseet

Denne uken kom nyheten om at Riksantikvaren ikke er positiv til noen av forslagene om Munchmuseets mulige plassering i Bjørvika. Personlig synes jeg det ville være best om museet kunne forbli på Tøyen. Der er det mer enn nok plass til å bygge et meget større museum samt at det vil være plass for tilstrekkelig parkering. Det kan ikke etter min oppfatning være riktig å konsentrere nesten alt det som er viktig å besøke, både for nordmenn og turister, skal legges innenfor et lite område av byen. Når vi vet hvor lite flink Oslo er med å bygge ut infrastrukturen i takt med behovet, kan man regne med et trafikkollaps når Bjørvika er ferdig utbygget.

Et annet vektig argument er videre den forventede havstigningen i løpet av dette århundret. Det er all grunn til å regne med at Bjørvika vil måtte forlates i andre halvdel av det. I en ny artikkel av James Hansen og Makiko Sato med tittel «Paleoclimate Implications for Human-Made Climate Change» gitt ut av NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Insitute, forklarer de hvorfor det er mulig at havet kan stige fem meter i løpet av dette århundret dersom vi ikke skjærer tydelig ned på CO2 utslippet. Jo lenger vi venter med det, jo mer sannsynlig er det at det kan inntreffe. Artikkelen gjør oppmerksom på at naturlige variasjoner i CO2 mengden i atmosfæren er ca. 0,0001 ppm/år oppover eller nedover. Det er langt mindre enn den kraftige økningen menneskeheten forårsaker som nå er i overkant av 2 ppm/år, altså rundt 20.000 ganger raskere enn det som er naturlig variasjon.

Det gjør det selvfølgelig særdeles vanskelig å beregne hva konsekvensene vil bli da det er til de grader hinsidig det naturen er vant til. Men det er temmelig opplagt at jo lenger vi fortsetter som nå, jo verre vil konsekvensene vil bli. Da er det ganske interessant at vi som har så mange høytliggende områder i Norge, nå foretrekker å uvikle ikke bare Oslo, men flere av våre norske byer, i havnene ut mot havet.

Så bare ut ifra dette synspunktet, er det fornuftig ikke å legge Mnchmuseet til Bjørvika … men det burde heller ingen annen kulturinstitusjon.