Søndagsbladet 160314

Kjære menighet,

på onsdag den 13. mars var det gått et år siden pave Frans ble valgt til pave. Den samme aften hadde jeg troskurs for konvertitter i St. Olav menighet. Da konklavet var i gang i Vatikanet, var meningen å benytte kvelden til å snakke om Kirkens hierarki og tema knyttet til Vatikanet. Jeg brukte livestrømmen fra skorstenen på det sixtinske kapell som bakgrunn. Overraskelsen ble stor da det plutselig begynte å velte hvit røk ut fra den. Plutselig ble kvelden helt anderledes enn forventet.

Sterkt ble øyeblikket da pave Frans trådte ut på balkongen og hilste menneskemengden med et enkelt «buena sera». Og da han bøyde seg for å motta folkets velsignelse, ble det tydelig at vi fra nå av ville være vitner til en ny stil.

Les mer «Søndagsbladet 160314»