Artikler

I denne delen vil jeg legge artikler jeg har skrevet til ulike tidsskrift. Så langt er følgende artikler lagt ut:

 1. Caritas in veritate
 2. Damian de Veuster
 3. Eutanasi – et verdig liv, en verdig død?
 4. Hans Urs von Balthasar – Det 20. århundrets teolog
 5. Kronikk om sølibatet
 6. «Når dagene blir lange og varmen setter inn …»
 7. Ordensliv og fruktbarhet
 8. Paraguaynske glimt
 9. Pave Frans
 10. Prestevigselens sakrament
 11. Søyler i en ekteskapsteologi
 12. Tanker om det onde
 13. Ved Lago Rancos bredder
 14. Økologi og teologi – noen skisser

Artiklene er tilgjengelig i menyvalget over siden.