Betongkatolisisme – det egentlige spørsmål

Problemet er at et begrep som «betongkatolisisme» ikke er teologisk og vil ikke avgi noe teologisk innhold. Begrepet har ingen dekning hverken i Det nye testamentet eller i tradisjonen. Likevel kan det være i ønsket om å utvikle et slikt begrep, et spor av noe viktig som bør heves frem.

Etter min mening bør man søke i de teologiske skikkelser som Det nye testamentet tegner for oss. Mitt forslag er derfor å studere nøye de typer skikkelser Kristus møter i evangeliene for å finne en mer teologisk beskrivelse av det som kan være ment bak ordet «betongkatolisisme«.

Les mer «Betongkatolisisme – det egentlige spørsmål»

Betongkatolikk

I den senere tiden har Ola Tjørhom ved flere anledninger benyttet ordet «betongkatolikk» og ønsker tydeligvis at begrepet blir preget inn hos dem som møter det i hans innlegg. Men hva skal være ment med det? Som utdannet sivilingeniør er materialet meg ikke ukjent. Hele Norges velstand og moderne samfunn er bygget på oljeplatformenes betong. Derfor kunne det være en fordel å se kort på betongens egenskaper for å forsøke å komme på sporet av meningen med ordet «betongkatolikk«. Faktaene baserer seg på en artikkel om betong i Wikipedia.

Les mer «Betongkatolikk»