Vigsels akt til Marias uplettede hjerte

I dag vil pave Frans at Kirken over hele jorden forenes man ham i forbønn til Maria for fred mot den forferdelige krigen Russland fører i Ukraina. Jeg mottok teksten sent tirsdag aften og oversatte den fra tysk på oppdrag av biskop Berislav Grgić onsdag formiddag. De som har mulighet fra St. Eystein menighet i Bodø samles kl. 17.00 i kirken i dag for å be bønnen sammen. Den er blitt sendt til alle menighetene og klostrene i Troms Stift.

O Maria, Guds mor, som også er vår mor, vi kommer til deg i denne nødens stund. Du er mor, du elsker oss og du kjenner oss. Det er ikke skjult for deg hva som beveger oss i hjertet. Barmhjertighetens mor, hvor mange ganger har vi ikke opplevd din ømme omsorg, ditt fredsbringende nærvær, fordi du alltid ledsager oss til Jesus, Fredsfyrsten.

Men vi har forvillet oss fra fredens vei. Vi har glemt lærdommene fra tragediene i forrige århundre og offeret til millionene som falt i verdenskrigene. Vi har ikke oppfylt forpliktelsene vi har påtatt oss som et fellesskap av nasjoner, og vi svikter folkenes drømmer om fred og håpet til unge mennesker. Vi er blitt syke av grådighet, vi har lukket oss i nasjonalistiske interesser, vi har latt likegyldighet og egoisme lamme oss. Vi har ignorert Gud, vi har valgt å leve med løgnene våre, nære aggresjonen, undertrykke livet og hamstre våpen. Vi har glemt at vi skal ta vare på våre neste og vårt felles hjem. Med kriger har vi ødelagt jordens hage, med våre synder har vi såret hjertet til vår Far som vil at vi skal være brødre og søstre. Vi er blitt likegyldige overfor alle og alt, med unntak av oss selv. Og skamfulle sier vi: Tilgi oss, Herre!

Les mer «Vigsels akt til Marias uplettede hjerte»