Vigsels akt til Marias uplettede hjerte

I dag vil pave Frans at Kirken over hele jorden forenes man ham i forbønn til Maria for fred mot den forferdelige krigen Russland fører i Ukraina. Jeg mottok teksten sent tirsdag aften og oversatte den fra tysk på oppdrag av biskop Berislav Grgić onsdag formiddag. De som har mulighet fra St. Eystein menighet i Bodø samles kl. 17.00 i kirken i dag for å be bønnen sammen. Den er blitt sendt til alle menighetene og klostrene i Troms Stift.

O Maria, Guds mor, som også er vår mor, vi kommer til deg i denne nødens stund. Du er mor, du elsker oss og du kjenner oss. Det er ikke skjult for deg hva som beveger oss i hjertet. Barmhjertighetens mor, hvor mange ganger har vi ikke opplevd din ømme omsorg, ditt fredsbringende nærvær, fordi du alltid ledsager oss til Jesus, Fredsfyrsten.

Men vi har forvillet oss fra fredens vei. Vi har glemt lærdommene fra tragediene i forrige århundre og offeret til millionene som falt i verdenskrigene. Vi har ikke oppfylt forpliktelsene vi har påtatt oss som et fellesskap av nasjoner, og vi svikter folkenes drømmer om fred og håpet til unge mennesker. Vi er blitt syke av grådighet, vi har lukket oss i nasjonalistiske interesser, vi har latt likegyldighet og egoisme lamme oss. Vi har ignorert Gud, vi har valgt å leve med løgnene våre, nære aggresjonen, undertrykke livet og hamstre våpen. Vi har glemt at vi skal ta vare på våre neste og vårt felles hjem. Med kriger har vi ødelagt jordens hage, med våre synder har vi såret hjertet til vår Far som vil at vi skal være brødre og søstre. Vi er blitt likegyldige overfor alle og alt, med unntak av oss selv. Og skamfulle sier vi: Tilgi oss, Herre!

I syndens elendighet, i vår tretthet og skrøpelighet, i ondskapens og krigens mystiske urettferdighet, minner du oss, hellige mor, om at Gud ikke forlater oss, men alltid ser på oss med kjærlighet, med et ønske om å tilgi oss og rette oss opp. Han selv ga deg til oss og skapte et tilfluktssted for Kirken og for hele menneskeheten i ditt uplettede hjerte. Du er med oss ​​på grunn av Guds kjærlighet og du følger oss med ømhet selv gjennom de vanskeligste øyeblikkene i historien.

Så vi kommer til deg og banker på døren til ditt hjerte, vi, dine elskede barn, som du til enhver tid utrettelig søker og inviterer til omvendelse. Kom til oss i denne mørke stunden for å støtte oss og trøste oss. Fortell oss igjen og igjen: «Er jeg ikke her, jeg som er din mor?» Du kan løse opp forviklingene i våre hjerter og vår tids knuter. Vi setter vår lit til deg. Vi er sikre på at du, spesielt i tider med prøvelser, ikke forakter våre bønn og kommer oss til unnsetning.

Slik gjorde du det i Kana i Galilea, da du fikk Jesus til å gripe inn før hans time var kommet. Slik ga du verden hans første tegn. Da gleden ved høytiden var blitt trist, sa du til ham: «De har ikke mer vin» (Joh 2,3). Gå i forbønn for oss igjen, o mor, for i dag har vi gått tom for håpets vin, gleden er borte, brorskapet er utvannet. Vi har mistet menneskeligheten, vi har tapt freden. Vi har blitt i stand til enorm vold og ødeleggelse. Vi trenger din moderlige intervensjon snarest.

Ta imot, o mor, vår bønn.

Du havets stjerne, la oss ikke gå under i krigens storm.

Du den nye paktens ark, vis oss muligheter og veier til forsoning.

Før, «du jordiske i himmelen», verden tilbake til guddommelig harmoni.

Avslutt hatet, demp hevnlysten, lær oss tilgivelse.

Befri oss fra krig, beskytt verden fra den nukleære trusselen.

Du Dronningen av rosenkransen, vekk atter i oss behovet for å be og elske.

Du Dronningen av menneskehetens familie, vis folkene veien til brorskap.

Du Fredens Dronning, be om fred i verden.

Din sorg, o mor, mykner våre forherdede hjerter. Måtte tårene du feller for oss la denne dalen blomstre igjen som vårt hat har latt visne. Midt i all støyen fra våpnene, la oss finne fred gjennom din bønn. Kjærtegn med dine moderlige hender alle dem som lider og flykter fra bombene. Måtte alle som blir tvunget til å forlate hjemmene sine og landet sitt finne trøst i din moderlige omfavnelse. Ditt sorgfulle hjerte vekker medfølelse i oss og oppfordrer oss til å åpne våre dører og ta vare på de sårede og utstøtte menneskene.

Hellige Guds mor, da du sto under korset, sa Jesus, da han så disippelen ved siden av deg: «Se, din sønn» (Joh 19,26). Ved det betrodde han hver enkelt av oss til deg. Så sa han til disippelen, og dermed til hver enkelt av oss: «Se din mor» (vers 27). Mor, i dag tar vi deg villig inn i våre liv og i vår historie. Den utmattede og fortvilete menneskehet står med deg under korset i denne stunden. Og den føler behov for å betro seg til deg og gjennom deg til å vie seg til Kristus. Det ukrainske folket og det russiske folket, som ærer deg kjærlighetsfullt, kommer til deg og ditt hjerte banker for dem og for alle folk som lider av krig, sult, urettferdighet og fattigdom.

Guds mor, du som også er vår mor, i tillit åpner vi oss til deg og vier høytidelig Kirken og hele menneskeheten, spesielt Russland og Ukraina, til ditt uplettede hjerte. Godta denne vår vigsels akt, som vi gjennomfører med tillit og kjærlighet. Gi at krigen opphører og at verden får fred. Gjennom ditt inderlige ja kom Fredsfyrsten inn i historien; vi stoler på at fred vil komme til oss igjen gjennom ditt hjerte. Til deg, vigsler vi også fremtiden til hele menneskehetens familie, nøden og forventningene til folkene, verdens frykt og håp.

Måtte den guddommelig barmhjertighet strømme gjennom deg over jorden og la fredens søte hjerteslag styre våre dager igjen. Kvinne av Ja, som Den Hellige Ånd steg ned over, la oss finne sammen igjen i Guds harmoni. Slukk tørsten i våre hjerter, du «håpets rennende kilde». Du vevde menneskeheten inn i Jesus, så gjør oss til fellesskapets håndverkere. Du har gått våre veier, led oss ​​på fredens veier. Amen.