De hellige hjerter

I går feiret Kirken Jesu hjertefest, i dag Maria hjertefest. Festene er min ordens patronatsfester. Dagene markeres av brødrene og søstrene i hele verden. Men hva er det vi feirer? Uten her å kunne lodde hele den teologiske fylde og rikdom som ligger i hjerte begrepene, vil jeg gi noen korte antydninger her.

Hjertet uttrykker kjærlighet. Helt vesentlig i spiritualiteten Jesu og Marias hjerter, er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom disse personene, gjennom deres hjerter.

Les mer «De hellige hjerter»

Preken: Maria opptagelse i himmelen

Vår samtid kan få enkelte til å tro at vi lever i den siste tiden. Utløsende faktorer kan være finanskrisen, de klimatiske forandringer, naturkatastrofer, terrorisme eller annet: uansett er det mange som ser at vi går store forandringer i møte og samtidig ser skremmende fremtidsperspektiver. I en slik tid er de kristne kallet til å tyde sine liv og historie ut ifra Guds åpenbaring.

Les mer «Preken: Maria opptagelse i himmelen»