De hellige hjerter

I går feiret Kirken Jesu hjertefest, i dag Maria hjertefest. Festene er min ordens patronatsfester. Dagene markeres av brødrene og søstrene i hele verden. Men hva er det vi feirer? Uten her å kunne lodde hele den teologiske fylde og rikdom som ligger i hjerte begrepene, vil jeg gi noen korte antydninger her.

Hjertet uttrykker kjærlighet. Helt vesentlig i spiritualiteten Jesu og Marias hjerter, er åpenbaringen av Guds kjærlighet gjennom disse personene, gjennom deres hjerter.

I alt Kristus gjorde, ser vi Guds kjærlighet, en kjærlighet som er slik at vi finner frem til Ham. Hans kjærlighet består ikke å gjøre det vi vil, men å føre oss hjem til Gud. I gårsdagens andre lesning fra Johannes første brev, står det en helt sentral tanke: «Kjærligheten er altså dette: Ikke at vi elsket Gud – men at han elsket oss og sendte sin Sønn som sonoffer for våre synder«. All kjærlighet har sitt utspring i Gud. Alt Kristus sa og gjorde, hans lidelse, død og oppstandelse, viser oss Guds kjærlighet. Han lever med sitt hjerte ved Faderens høyre side, et hjerte som er menneskelig og kjenner det menneskelige hjertet. Derfor er ikke Gud fremmed for menneskenes virkelighet.

Om Maria skriver Lukas flere ganger så vakkert at hun gjemte det hun opplevde i sitt hjerte og grunnet på det. Gjennom Sønnen er hun frelst og ble tatt legemlig opp i himmelen da hun døde. Dette hjertet lever i Guds nærhet som den fremste forbeder. Ingen har vært nærmere Sønnen enn henne.

To bilder som vi kan reflektere over og som viser oss sammenhengen mellom Jesu og Marias hjerter: Den gravide Maria som bærer frem Guds Sønn. Her har de to vært knyttet sammen helt konkret og levd sammen. Alt det som skjer mellom en mor og et barn i svangerskapet, har skjedd mellom de to.

Det andre bildet vi kan se på, er når den døde Jesus legges i sin mors fang etter å ha vært tatt ned fra korset. Hvilken smerte må det ikke vært for henne å holde sitt eget døde barn! Hvor mange tanker og spørsmål må ikke ha beveget henne i denne stunden.

I tillegg til disse, er det selvfølgelig mange berøringspunkter mellom Maria og Herren som er verdt å reflektere over. Det avgjørende er at vi forstår at alt peker mot Guds uendelig store kjærlighet og frelsesvilje.