P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)

I dag fikk jeg en mail fra pater provinsial i den tyske provinsen av min orden som jeg tilhører at p. Heinz døde i morges. Han var min sogneprest da jeg var kapellan i Pirmasens 1990-94. Det var min første utnevnelse etter utdannelsen og prestevielsen.

p. Heinz hadde allerede en lang erfaring med sognearbeid og sjelesorg, både fra Wien og fra Pirmasens. Han hadde også arbeidet tidvis med videreutdannelse av prester. Så han var en god lærer og støtte for meg og han var også en god samtalepartner på mange ulike områder, særlig på de som har med arbeid og liv i et sogn å gjøre. Jeg lærte meget av ham og jeg er takknemlig for de årene vi arbeidet sammen.

Han støttet meg også i å ta videreutdanning for å få sogneprest embedseksamen. Dette gjorde jeg i bispedømmet Speyer som Pirmasens tilhører. Det var tre år med kursing, arbeider og eksamener. Hele veien hadde jeg p. Heinz’ støtte og vi snakket gjerne om de ulike kursenes innhold.

Les mer «P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)»