En biografi til om pave Benedikt XVI

Nylig avsluttet jeg lesningen av en videre biografi om pave Benedikt XVI, skrevet før Peter Seewalds biografi. Denne er skrevet av Elio Guerreiro og har tittelen «Benedikt XVI. Die Biographie». Originalen er på italiensk og ble utgitt i 2016. Jeg har lest den tyske oversettelsen som kom ut i 2018 hos Herder Verlag. Pave Frans har skrevet forordet og boken har til slutt et kort intervju med pave Benedikt. Boken er tilegnet Guerreiros lærere: Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac og Joseph Ratzinger. Tre av de 20. århundrets viktigste og beste teologer. Boken er på 653 sider, litt over halvparten av Seewalds biografi i sideantall. Selve innholdet er på 587 sider, da det følger fotnoter og et personregister. I mellom disse to siste delene er det en oversikt over Joseph Ratzingers samlede skrifter som ennå befinner seg i utgivelser. Da jeg samler dette, er det fint å få se hva det er som ennå kommer til å komme ut.

Elio Guerreiro er født i 1948 i Italia og er utdannet teolog, filosof og historikker. Han er også vært lenge direktør for tidsskriftet Communio, som er grunnlagt av bl.a. Hans Urs von Balthasar og Joseph Ratzinger. Han er også ansvarlig for Jaca Book og Edizioni San Paolo og har skrevet mange bøker. Biografien om Benedikt XVI er også gitt ut på engelsk av Ignatius Press med tittelen «Benedict XVI: His Life and Thought». Den skal være tilgjengelig i Norge.

Les mer «En biografi til om pave Benedikt XVI»

P. Heinz-Josef Catrein SSCC – Nachruf

Jeg er blitt forespurt om å oversette mine minneord om p. Heinz-Josef til tysk:

P. Heinz-Josef wurde am 26. Mai 1950 in Morbach, Hunsrück, in der Diözese Trier geboren. Nach Abschluss der Grundschule in Morbach machte er weiter im St. Johannes Gymnasium in Lahnstein und entschied sich nach dem Abitur für den Militärdienst. Nachher trat er 1970 dem Orden bei und wurde an der philosophischen und theologischen Hochschule des Ordens Damianeum in Simpelveld in den Niederlanden ausgebildet. Das Haus gehörte der deutschen Provinz. Da es aber erst nach dem Ersten Weltkrieg erlaubt war, religiöse Häuser in Deutschland zu gründen, wurde das Haus bereits in den 1890er Jahren für die deutschen Ordenskandidaten auf der niederländischen Seite der Grenze gebaut.

Am 2. April 1977 wurde Pater Heinz-Josef in Simpelveld zum Priester geweiht und hatte seinen ersten Dienst als Kaplan in Werne an der Lippe in der Diözese Münster. Hier hat der Orden auch ein Kloster und früher eine Schule. 1979 wurde er in die Pfarrei St. Anton in Pirmasens in der Diözese Speyer verlegt, wo der Orden für mehrere Gemeinden zuständig war. Er arbeitete hier bis 1986 als Kaplan.

Les mer «P. Heinz-Josef Catrein SSCC – Nachruf»

P. Heinz-Josef Catrein SSCC – Nekrolog

P. Heinz-Josef ble født den 26. mai 1950 i Morbach i Hunsrück i bispedømmet Trier i Tyskland. Etter endt barneskole i Morbach, gikk han på ordenens internatskole St. Johannes i Lahnstein ved Rhinen og valgte å ta militærtjeneste etter artium. Etter tjenesten trådte han inn i ordenen i 1970 og ble utdannet ved ordenens egen filosofisk og teologiske høyskole Damianeum i Simpelveld i Nederland. Huset tilhørte den tyske provinsen, men da det ikke var lov å grunnlegge ordenshus i Tyskland før etter den første verdenskrigen, ble huset bygget for tyske ordenskandidater på den nederlandske siden av grensen allerede på 1890-tallet.

Den 2. april 1977 ble p. Heinz-Josef presteviet i Simpelveld og han hadde sin første tjeneste som kapellan i Werne ved elven Lippe i bispedømmet Münster. Her har ordenen også et kloster og tidligere en skole. I 1979 ble han flyttet til St. Anton menighet i Pirmasens i bispedømmet Speyer hvor ordenen hadde ansvaret for flere menigheter. Han virket her som kapellan frem til 1986.

Les mer «P. Heinz-Josef Catrein SSCC – Nekrolog»

Seewalds biografi om pave Benedikt XVI

Lørdag avsluttet jeg lektyren av den utmerkede biografien om Joseph Ratzinger/pave Benedikt XVI skrevet av Peter Seewald. Jeg leste den tyske utgaven som jeg bestilte samme dag den kom ut. Boken er meget omfattende med 74 kapitler fordelt over 1080 sider. I tillegg er det et vedlegg med fotnoter og register.

Jeg satte stor pris på bokens grundige gjennomgang av pavens lange liv. Seewald har arbeidet meget godt med innholdet. Han har lest relevante bøker og artikler for å fremstille de ulike diskusjoner og konflikter som Benedikt har måttet ta stilling til som professor, kardinal og pave i årenes løp. Da jeg studerte i Tyskland midt på åttitallet ble jeg kjent med den tyske negativiteten til alt Joseph Ratzinger stod for. Dette preget også meg.

Men boken gir meg et helt nytt og korrigert bilde av en meget stor og viktig tenker og teolog som er langt viktigere enn det jeg har vært klar over. For meg var det helt nytt at han spilte en nøkkelrolle i formuleringene i mange av Det annet Vatikankonsils dokumenter. Uten ham ville ikke konsilet blitt slik det ble. Allerede kort tid etter konsilet la han vekt på at konsilets dokumenter må leses. Mange av misforståelsene som preger diskusjonene den dag i dag skyldes mangel på innsikt i dokumentene. De blir ikke lest tilstrekkelig. Når pave Benedikt har sagt at man bare kan forstå konsilet under kontinuitetens hermeneutikk, må det tas meget seriøst på bakgrunn av hans rolle i konsilets utforming. De som søker bruddets hermeneutikk står ikke på konsilets grunn. Ei heller på Kirkens grunn for den saks skyld.

Les mer «Seewalds biografi om pave Benedikt XVI»

P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)

I dag fikk jeg en mail fra pater provinsial i den tyske provinsen av min orden som jeg tilhører at p. Heinz døde i morges. Han var min sogneprest da jeg var kapellan i Pirmasens 1990-94. Det var min første utnevnelse etter utdannelsen og prestevielsen.

p. Heinz hadde allerede en lang erfaring med sognearbeid og sjelesorg, både fra Wien og fra Pirmasens. Han hadde også arbeidet tidvis med videreutdannelse av prester. Så han var en god lærer og støtte for meg og han var også en god samtalepartner på mange ulike områder, særlig på de som har med arbeid og liv i et sogn å gjøre. Jeg lærte meget av ham og jeg er takknemlig for de årene vi arbeidet sammen.

Han støttet meg også i å ta videreutdanning for å få sogneprest embedseksamen. Dette gjorde jeg i bispedømmet Speyer som Pirmasens tilhører. Det var tre år med kursing, arbeider og eksamener. Hele veien hadde jeg p. Heinz’ støtte og vi snakket gjerne om de ulike kursenes innhold.

Les mer «P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)»