P. Heinz-Josef Catrein SSCC – Nekrolog

P. Heinz-Josef ble født den 26. mai 1950 i Morbach i Hunsrück i bispedømmet Trier i Tyskland. Etter endt barneskole i Morbach, gikk han på ordenens internatskole St. Johannes i Lahnstein ved Rhinen og valgte å ta militærtjeneste etter artium. Etter tjenesten trådte han inn i ordenen i 1970 og ble utdannet ved ordenens egen filosofisk og teologiske høyskole Damianeum i Simpelveld i Nederland. Huset tilhørte den tyske provinsen, men da det ikke var lov å grunnlegge ordenshus i Tyskland før etter den første verdenskrigen, ble huset bygget for tyske ordenskandidater på den nederlandske siden av grensen allerede på 1890-tallet.

Den 2. april 1977 ble p. Heinz-Josef presteviet i Simpelveld og han hadde sin første tjeneste som kapellan i Werne ved elven Lippe i bispedømmet Münster. Her har ordenen også et kloster og tidligere en skole. I 1979 ble han flyttet til St. Anton menighet i Pirmasens i bispedømmet Speyer hvor ordenen hadde ansvaret for flere menigheter. Han virket her som kapellan frem til 1986.

Jeg møtte p. Heinz-Josef første gang i august 1982 i forbindelse med et første besøk i ordenens Kloster Arnstein ved elven Lahn året før jeg selv trådte inn der. P. Heinz-Josef ønsket å snakke med meg og vi gikk en lenger spasertur sammen. Han fortalte meg om sitt sterke ønske om å få virke i Norge og han vil gjerne vite så mye som mulig.

Han lyktes å få oppfylt sitt ønske i 1986 da han kom i september til St. Olav menighet i Trondheim. Her var han kapellan frem til august 1988. P. Heinz-Josef utmerket seg med sitt gode vesen og dyktige kateketiske kunnskaper. Han virket også nært med ungdommene i menigheten.

Fra Trondheim fortsatte tjenesten deretter i St. Torfinn menighet i Levanger, men nå som sogneprest. Tjenesten hadde han der til november 1995. Den 7. juni 1994 var han i tillegg blitt utnevnt til generalvikar for stiftet av den apostoliske administratoren p. Georg Müller SSCC. Denne tjenesten utførte han til den 1. september 1997.

Jeg kom til stiftet i september 1994 og p. Heinz-Josef og jeg samarbeidet på noen områder i St. Olav menighet. Han pleide å komme et par dager i uken til Trondheim og var en god støtte og medarbeider. I 1995 anskaffet ordenen et par leiligheter i byen som ble rom for et kommunitetsliv.

Etter tiden som sogneprest i Levanger, ble p. Heinz-Josef utnevnt til sogneprest i Vår Frue menighet i Ålesund og samtidig til sogneadministrator i St. Sunniva menighet i Molde. Han virket i fem år i begge menighetene. Da følte han at tiden var blitt moden for et sabbatsår og forlot stiftet sommeren 2000. Han ønsket å bli bedre blant annet i engelsk og dro derfor til London hvor han studerte ved «Mill Hill» Missionary Institute.

August 2001 vendte han tilbake til Norge for å virke i OKB. Biskop Gerhard Schwenzer SSCC utnevnte ham til sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand fra og med den 1. september 2001. Jeg kom hjem fra Argentina i januar 2002 og biskopen bestemte at vi skulle utgjøre et pastoralteam hvor p. Heinz-Josef skulle være moderator. I menighetens bygg KiGa innredet vi det som skulle bli en kommunitet for ordenen. P. Olav Müller SSCC sluttet seg til oss i 2003 og p. Pawel Wiech SSCC i 2004. I Kristiansand fikk vi som orden noen gode år sammen.

Men i april 2009 ble p. Heinz-Josef valgt til den tyske provinsens provinsial og han måtte vende tilbake til Tyskland. Han ble gjenvalgt både i 2012 og i 2015. En av hans store oppgaver var å flytte provinsialatet fra klosteret i Lahnstein til Werne. Men i hans tid måtte han også takle av det blir stadig færre i provinsen og at hus måtte legges ned. Hans tid som provinsial sluttet i 2018. Da begynte han som superior for kommuniteten i Werne.

Da jeg selv ble valgt inn i hans råd i 2015, begynte vi igjen et samarbeid. For å delta på møtene i rådet, reiste jeg nesten hver måned til Tyskland i de neste fem årene. Det var alltid hyggelig å møte p. Heinz-Josef og av og til brukte vi en fri dag til å besøke ulike severdigheter, noe han alltid gjorde med stor glede. Han var dessuten flink til å sette seg inn i hva det dreide seg om før vi dro av gårde. Han var alltid også gjestfri og vennlig i møtene.

Så kom pandemien. Grunnet den har jeg selv ikke reist til Tyskland siden januar 2020, så det var siste gang vi møttes på den vanlige måten. I begynnelsen av januar i år dro han til sitt barndomshjem i Morbach hvor faren hans døde i den høye alder av 101 år. Dessverre ble han smittet, og han fikk beskjed den 11. januar om at han hadde testet positivt. Den 14. var han blitt så dårlig at han ble lagt inn på sykehus og om morgenen den 21. januar døde han.

Jeg lyser fred over hans minne. R.I.P.