Dag Hol stiller ut

Forrige søndag var jeg tilstede ved åpningen av Dag Hols utstilling av malerier i Rådhusgalleriet på sjøsiden av rådhuset. Det er den første han holder på seks år og den holdes i anledning av at han fylte 60 år i fjor. Åpningsdagen talte sikkerhetssystemet over 3000 besøkende, så det må sies å være populært at han stiller ut.

Jeg besøkte utstillingen igjen i går. Det gav meg både anledning til å se bildene i en mer rolig ramme, men også å få snakke med kunstneren. Han maler nemlig et nytt bilde under utstillingen og det er givende å få se han male.

Dag Hols bilder er tildels meget vakre og det er tydelig at han har et øye for skjønnheten. I mange bilder får han frem et nesten guddommelig lys som åpner betrakteren for det transdente i virkeligheten. Jeg mener at han gjennom sine bilder har et budskap om å se og å være takknemlig for skjønnheten som er der.

Hol gav meg tillatelse til å fotografere og jeg har laget en liten serie med bilder som ligger på fotosiden: Dag Hols utstilling