Temperatur 2017

NASA har offentliggjort at 2017 er det nest varmeste året målt til nå. Det er oppsiktsvekkende i og med at det ikke var noe El Niño fenomen i fjor. Kurven under viser dette godt. 2015 og 2016 satte nye rekorder med El Niño fenomenet. Men 2017 uten fenomenet har klart å bli varmere enn 2015. Dette er meget foruroligende og forskere tror at vi har kommet på et nytt og høyere nivå med temperaturer.

Temperatur 2017

Det er også nå kommet for en dag at oljeselskapene i USA ble advart mot økte CO2-utslipp da man feiret 100 år for oljens første funn i 1959.

Les mer «Temperatur 2017»

Temperaturresultat 2013

Nå begynner dataene for klimaet i 2013 å komme. Ofte kan vi lese i nyhetene at temperaturen har flatet ut de siste 16 årene. Men det er nok en ”sannhet” med modifikasjoner.

Den første grafikken viser at 2013 er det 5. varmeste året noensinne. Det blir det når man tar med oppvarmingen i Arktis. Bildet viser meget godt at vi lever i en varm tid. Forvirringen om temperaturen skyldes av vi i de siste årene hadde en såkalt La Niña-effekt, den kaldeste effekten, spesielt i 2011 og godt utover i 2012. Disse to årene ble de varmeste av denne typen noensinne. 2013 har vært et mellomrom på vei til de varme år med El Niño-effekt. Om fenomenet dukker opp i år eller neste år, er ikke lett å si, men da de kaldeste årene var de varmeste noensinne, kan vi forvente at de neste varmeste år vil sette nye rekorder.

Les mer «Temperaturresultat 2013»

Et godt spørsmål

I dagens utgave av A-magasinet stiller Sunniva Rose, en ung fysiker, det gode spørsmålet om ikke kjernekraft har fått et ufortjent dårlig rykte. Og hun svarer med ja, noe jeg er enig med henne i.

Vi lever i en tid med en enormt energibehov på den ene siden og med et alvorlig utslippsproblem av klimagasser på den andre siden. Disse utslippene bør i grunnen reduseres så fort det bare lar seg gjøre etter min mening, og det helst ned til maksimalt 10 % av dagens utslipp. Da er det et spørsmål om det er mulig å fylle energibehovet med solkraft, vindkraft og annen alternativ energi, eller om man dog ikke også bør satse på mer nuklearenergi.

Les mer «Et godt spørsmål»

Isen i Arktis

I disse dager befinner vi oss på vei inn i en ny rekord for issmeltingen i Arktis. Området som er dekket av is er mindre enn noen gang. Dagens bilde fra en av satelittene ser slik ut:

Isens utbredelse i areal den 25. august 2012

Kurven for 2012 er oppsiktsvekkende bratt nedadgående. Den gamle rekorden på mangel på is fra 2007 ser ut til å skulle bli slått med stor margin. Hva denne utviklingen betyr på sikt, vet vi ikke, men den lover ikke godt. Vitenskapelig er det slått fast at den globale oppvarmingen vi er vitne til og som fører til ekstremvær mange steder på jorden, i liten grad skyldes naturlige årsaker. Det er utslippet av CO2 og annet fra menneskenes industri, energiproduksjon og transport som er hovedårsaken til denne utviklingen.

Cato, Dagmar, Emil og andre

Det er sikkert morsomt å sette navn på stormer, i Norge er vi snille og fordeler dem mellom kvinne- og mannsnavn. Skjønt for personer som bærer de samme navnene kan det være ubehagelig da avisene kan ha heftige overskrifter som kan føre til mye latter.

Året som er gått, har globalt vært full av rekorder på den ekstreme fronten og forteller oss hva vi har å vente i den nære fremtiden. Riktignok var den globale gjennomsnittstemperaturen målt til å være den 10. høyeste noensinne, altså intet rekordår. Men dette blir fort gjort til skamme, fordi året var de varmeste «La niña» år som noen gang er registrert. Slike år er gjerne kaldere enn normalt. Denne grafikken gir en oversikt:

Les mer «Cato, Dagmar, Emil og andre»

Oppdatering: reaksjon på kardinal Pell

Pussig. Dagen etter at jeg la ut mitt innlegg om kardinal Pells innlegg om klimaforandringene, lå det i dag en link på en av mine vitenskapelige nyhetsfeeds til en artikkel skrevet av John Cook. Den har tittelen «Cardinal Pell needs to practise what he preaches on climate change«. Allerede i starten skriver han:

«In a much publicised recent speech, Cardinal George Pell strongly endorsed the importance of evidence in public debate. He argues that «the debates about anthropogenic global warming can only be conducted by the accurate recognition and interpretation of scientific evidence.«

It would be hard to find anyone who would disagree with his sentiment – a proper understanding of climate must be built on a foundation of empirical observations. There’s just one problem: Cardinal Pell fails to practise what he preaches.

In order accurately to recognize and interpret scientific evidence, one must consider the full body of evidence. Pell’s arguments make it painfully clear that he is unaware of the many lines of evidence that form our understanding of human-caused global warming.»

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Artikkel