Det grønne skiftet?

Det snakkes om det grønne skiftet på ulike måter i de ulike partier. Men min tanke med disse ord, er ikke å se på de enkelte partiprogrammer, men å stille noen spørsmål hva det grønne skiftet er tenkt å skulle være. Min forståelse av dette begrepet gjennom mediene er at det først og fremst dreier seg om at energien som brukes skal i stadig større grad være produsert på grønt vis, altså være fornybar. Det skal være utslippsfri energi. Dessuten leser jeg at man forventer samtidig et stadig høyere energiforbruk fremover. Det grønne skiftet dreier seg altså ikke om en eventuell redusering av energibehovet. Videre ser det grønne skiftet ut til ikke å handle om å bevare naturen, bare om å redusere utslipp og samtidig leve som før. Når man da ser hvordan for eksempel vindmølleparker direkte raserer naturen, forstår man at det ikke er ønsket å ta med vern av naturen i det grønne skiftet. Naturen skal fortsatt ødelegges.

I dag er det en artikkel på NRKs nettside om hvordan Norge bløffer om vern av havområdene. Vi har etablert verneområder, men tillater både fiske og tråling i disse områdene. Forskere fra Havforskningsinstituttet mener at vi ikke verner havet i de områder vi har definert som verneområder. Det sier en del om naturens verdi for oss.

Den 7. april offentliggjorde NOAA (National Oceanic and Atmosheric Administration) i USA en rapport om situasjonen i 2020, i det første pandemiåret: https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2742/Despite-pandemic-shutdowns-carbon-dioxide-and-methane-surged-in-2020. Der står det at det gjennomsnittelige globale CO2-innholdet i atmosfæren steg med 2,6 ppm (Parts per million) til 412,5 ppm. Det var den 5. høyeste veksten i de 63 årene NOAA har registrert denne veksten. Bare 1987, 1988, 2015 og 2016 har hatt høyere vekst på et år. Den første målestasjonen på Mauna Loa på Hawaii, hadde 414,4 som gjennomsnitt i 2020. Målingene der kan følges her: https://keelingcurve.ucsd.edu/.

Pandemien hindret et rekordår ved at utslippene globalt ble redusert med 7% i 2020. Siden 2000 har det globale gjennomsnittelige CO2-innholdet økt med 43,5 ppm eller 12%. Sist planeten hadde så meget CO2 i atmosfæren er rundt 3,6 millioner år siden. Da stod havet 78 fot høyere enn nå og temperaturen var 7 grader Fahrenheit høyere enn i førindustriell tid i følge rapporten. Metrisk vil det si 23,7 meter og 3,9 grader Celsius. Er dette det vi kan forvente oss fremover med dagens globale CO2-innhold i atmosfæren og kommende vekst i de neste tiårene? Er det dette vi tar hensyn til når vi snakker om et grønt skifte?

Det gjøres jo fortsatt ikke noe riktig substansielt for å redusere utslippene globalt. Og grunnet forsinkelsene i hele det atmosfæriske systemet og havets systemer, vil CO2-innholdet vokse i minst 30-40 år til i atmosfæren dersom vi hadde stoppet alle utslipp i dag. Vi er for lengst langt på vei til en tilstand som nok går meget lengre tilbake i tiden enn de nevnte 3,6 millioner år.

Rapporten fra NOAA tar også for seg utviklingen i metanutslippene, en drivhusgass som det er mindre av i atmosfæren, men som er 28 ganger mer potent enn CO2 i et 100 års perspektiv. I 2020 økte metan med 14,7 ppb (Parts per billion (milliard)), den høyeste økningen registrert siden målingene begynte i 1983. Det globale gjennomsnittet i desember 2020 var 1892,3 ppb, en økning på 119 ppb eller 6% siden 2000. Smeltingen av tundraen i Sibir men også andre steder i nord, øker metanutslippene. Bare i Sibir er det til nå funnet over 300 kratere etter metaneksplosjoner som har sluppet metan ut i atmosfæren.

Så hva skal det grønne skiftet være når vi allerede nå befinner oss i en svært farlig utvikling? Er det ikke å forvente at samfunnet slik vi kjenner det i dag ikke kan fortsette å eksistere slik det gjør idag? Er det mulig å opprettholde konsum og forbruk som i dag? Er det mulig å vende tilbake til reiser over hele planeten som før pandemien? Er det mulig å fortsette og rasere store områder i fjellheimen for hytter til bruk noen uker i året? Er vår nåværende livsstil og -form bærekraftig? Bare for å stille et par spørsmål blant de mange som burde stilles.

Er det ikke heller mulig at vi kommer til å oppleve en sivilisasjonskollaps om 30-40 år, hvis ikke tidligere, noe som gjør aktuelle perspektivmeldinger overflødige? Vi kan havne i en situasjon hvor det for menneskeheten bare vil dreie seg om å overleve og ikke annet.

Kan det være mulig at den tekniske og økonomiske omformingen av planeten vi har drevet med særlig i overkant av de siste 250 år i virkeligheten er uforenlig med planeten vi lever på? Har vi virkelig forstått hvor vi er og lever? Har vi virkelig forstått vår plass i skaperverket?