Preken: Pinsedag

Pinsen er Den hellige Ånds fest, den store kjærlighetens kraft sprunget ut av Guds fruktbare kjærlighet som Sønnen lar strømme inn i Kirken etter at han er oppstanden og har satt seg ved Faderens høyre side. Ånden sendes for å skape nytt, for å hele, for å samle, styrke, og sende ut Kirken over hele jorden

I Apostlenes gjerninger hører vi hvordan apostlene ble sendt ut av det lukkede rom for å begynne forkynnelsen. Den hellige Ånd gjør det mulig for dem å tale i mange språk for at de skal kunne nå mange i Kirkens fødselsstund. Samtidig skimter vi her en referanse til Det gamle Testamentet hvor de mange språk oppstod som følge av menneskets dårskap da det ville bygge et tårn som skulle nå like til himmelen, Babels tårn. Ånden river ned språkgrensene og åpner jorden for evangeliets forkynnelse. Les mer «Preken: Pinsedag»

Preken: 6. søndag i påsketiden

Kristus lover disiplene at han vil be Faderen om å sende en annen Talsmann. Han ber om det som vi kan forstå som resultatet av hans sendelse: at En blir for bestandig blant menneskene, En av den treenige Guds tre personer.

Han vil be Faderen om det, ikke kreve det. Og han ber ikke om det nå, men kommer til å be om det i fremtiden, altså når han er vendt tilbake til Faderen. At han ber og ikke krever er en konsekvens av at han vender tilbake til Faderen. Han vender tilbake i kjærlighetens fylde og denne fylden forplikter Faderen til å oppfylle alle Sønnens ønsker, Sønnen som gjorde alt av kjærlighet til Faderen. Les mer «Preken: 6. søndag i påsketiden»

Andre pinsedag?

Andre pinsedag er alltid en litt underlig dag, da den egentlig ikke finnes liturgisk sett. I følge kirkekalenderen er dagen i dag, den 13. juni, den hellige Antonius av Paduas minnedag. Pinsedagen er den femtiende dag etter påske og avslutter påsketiden. Men en enogfemtiende dag, «andre pinsedag«, kjenner ikke tradisjonen. Mandag etter pinsedagen er en vanlig dag i det allminnelige kirkeåret.

Les mer «Andre pinsedag?»

Preken: Syvende påskesøndag

Vi venter på Den Hellige Ånds komme pinsedagen. Alle dagens tekster dreier seg om en overgangens tilstand. Overgangen fra det jordiske livet til det himmelske rike. Men vi lever i en slik tilstand allerede nå, ikke bare i døden. For som Paulus sier: “For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp” (2 Kor 4,11).

Les mer «Preken: Syvende påskesøndag»

Preken: Sjette påskesøndag

Vi står i overgangen mellom Herrens tid og Kirkens tid, skjønt det er ikke egentlig en overgang fra Herren til Kirken, men Herren i Kirken på ny måte. Kirken er Herrens brud og mystiske legeme. Kirkens urtid med Herren synlig til stede går over til Kirkens tid med Herren usynlig til stede.

Herren går til sin Far for å komme til Kirken i ord og sakrament. Den hellige Ånd, Talsmannen, virker i Kirken for å gjøre dette mulig. Han underviser Kirken i denne nye virkeligheten som Kirken er i Kristus. Dette rommet hvor Faderen og Sønnen kommer og tar bolig i de som elsker Gud og akter på Hans ord.

Les mer «Preken: Sjette påskesøndag»