Preken: 12. søndag i kirkeåret

Under høymessen er medlemmene av Ordenen av Den hellige Grav i Jerusalem til stede, da et nytt medlem ble tatt opp i går.

Hvem er Jesus Kristus? Når vi møter ham i dagens evangelium, har han allerede virket en tid og forkynt mange gode og viktige ting; han har helbredet mange og drevet ut demoner. Men forstår folk virkelig hvem han er på bakgrunn av dette? Er det gått opp for dem?

Etter å ha tilbragt en tid i bønn, bestemmer han seg for å forhøre seg hos disiplene om hvem folk tror han er. Han får forskjellige svar som viser at folk har forstått meget. Men de har likevel ikke det riktige svaret.

Les mer «Preken: 12. søndag i kirkeåret»

En sørgelig nyhet

Jeg fikk i aften vite at stormesteren for Ridderordenen av Den hellige Grav i Jerusalem (OESSH), Kardinal John Patrich Foley, har bedt Paven om å få trekke seg grunnet alvorlige helseproblemer. Kardinalen har reist tilbake til sitt hjemsted i Philadelphia i USA. Det er uten tvil et stort tap for vår orden og som storprior for Norge er jeg meget takknemlig for kardinal Foleys interesse for den nye gruppen i Norge. Vi ble grunnlagt som en magistral delegasjon under stormagisteriet den 1. januar 2008 ikke lenge etter at kardinal Foley hadde overtatt ansvaret og vi er ridderordenens yngste grunnleggelse. Ordenen går tilbake til det første korstoget i 1099 og har i dag rundt 26.000 medlemmer. Ridderordenens sentrale oppgave er å støtte det latinske patriakatet i Jerusalem og de kristne i Det hellige land og i deler av Midtøsten.

Les mer «En sørgelig nyhet»