Gud eller penger?

Dette er et forsøk på en kort teologisk skisse på bakgrunn av min interesse for klima og økologi og mitt nylige innlegg om temperaturresultatet for fjoråret.

Min hovedoppgave i teologi da jeg studerte var allerede et forsøk på å behandle problemstillingen i en teologisk sammenheng i faget fundamentalteologi (som har intet med fundamentalisme å gjøre, men derimot med de vitenskapelige grunnlag for teologisk arbeide …). Forsøket var å bruke Adornos herskekritikk som en mulighet til å kritisere det teologiske utsagnet om at mennesket er skaperverkets krone. Kritikken var nok riktig, men oppgaven ble likevel ikke helt vellykket. Temaet var for stort for en hovedoppgave og den relavtivt unge professoren klarte vel ikke helt å begrense den unge studentens noe for store tema.

Fortsett å lese «Gud eller penger?»

En boligs mulige betydning

Mitt mellomvære i den gamle prestegården begynner å ta bedre form. For å føle seg hjemme et sted er det viktig å kunne prege stedet ved en selv. Til det finnes det selvfølgelig ingen objektive kriterier. Det vil være helt forskjellig fra menneske til menneske. Men det er viktig å ha en bolig.

Hvor man enn er i verden, vil man kunne se at mennesket søker å skape seg en form for bolig, enten det er i et kummerlig forhold under en bro, eller i et bittelite hus i en slum eller i en klostercelle, i en leilighet, eller i et villa eller i et palass eller en av de utallig mange varianter. Uansett størrelse og form, trenger vi noe som er et hjem for oss, det være seg man er hjemløs som kan være vanskelig etter om det er valgt slik eller blitt slik. (Jeg vet fra mitt arbeid med hjemløse i Münster at der er de som bevisst har valgt et slikt liv).

Fortsett å lese «En boligs mulige betydning»

Dommen

Så kom endelig dagen for dommen i saken mot massemorderen. Personlig er jeg lettet over at han ble bedømt som tilregnelig og blir ilagt lovens strengeste straff (som er alt for mild i dette tilfellet). Psykiatrien har fremstått som lite troverdig i saken og jeg synes det hadde vært underlig om massemorderen skulle ha blitt behandlet av den. Det er jo skjedd mer enn en gang at en person er blitt friskmeldt, blitt sluppet ut og så begått et drap eller lignende med en gang ute i friheten.

Mitt inntrykk etter det jeg har fått fulgt med i saken er at massemorderen i grunnen er en taper og et null som har funnet en vei til berømmelse. Han har tydeligvis et dypt hat mot Arbeiderpartiet. Personlig tror jeg manifestet, argumentene om innvandring, islam, riddere etc. er bare et dekke over ønsket om å drepe. Det var hans mål, endelig å få drepe reelle og ikke virtuelle personer.

Moralsk sett er hans handling direkte ond og kan ikke betegnes på annen måte. Spørsmålet er om han også er en ond person.

Reservasjonsrett

Det foregår for tiden en debatt om leger skal få reservere seg mot visse ting ut ifra sin samvittighet eller ikke. Nå har legeforeningen gått ut og sagt at samvittigheten ikke er holdbar. Hvis ikke samvittigheten får telle lenger, hvordan skal det da gå med vårt samfunn? Jeg har lenge undret meg hva det skyldes at vårt samfunn utvikler en stadig dypere forakt for mennesket …

Jeg har den fulle forståelse for at en lege ikke ønsker å være delaktig i drap, fordi det er dét abort er og alltid vil være. Den største skylden ligger på den som gjennomfører inngrepet og jeg kan ikke forstå at noen er i stand til å gjennomføre noe så umenneskelig.

Fortsett å lese «Reservasjonsrett»

Tragisk ulykke i Buenos Aires

I går skjedde det en stygg ulykke på endestasjonen Once til linjen Sarmiento i Buenos Aires. 50 ble drept og over 700 såret. Det beveget meg meget da det er den linjen jeg bruker fra Morón inn til byen. Jeg ser av bildene at det er et av de eldre togsettene til linjen. Til vanlig kjører de med ni eller ti vogner og i rushtiden er de helt fulle selv om de går med få minutters mellomrom. Jeg har vært med i tog som var så fulle at jeg var glad for at min høyde gjorde det mulig for meg å puste friere. Så jeg kan lett forestille meg hvor trangt det må ha vært ombord.

Fortsett å lese «Tragisk ulykke i Buenos Aires»

Handel på søndagen

I dagens utgave av Vårt Land er det et intervju med meg om det å kunne gjøre innkjøp på søndag. På deres nettside er det en forkortet utgave av det. Nettversjonen hadde først en noe provoserende overskrift, noe som gjorde at jeg ganske fort ble oppringt av «Her og nå» fra NRK P1. Det ble gjort et inverju med meg som ble sendt i dagens program. Dessuten meldte Nettavisen seg og bad også om et intervju i samme sak. I mellomtiden modererte Vårt Land nettsidens overskrift slik at den er i tråd med det jeg faktisk sa.

Fortsett å lese «Handel på søndagen»

Julehilsen

Kjære lesere av bloggen,

det kom et lys inn i vår verdens mørke som er helt forskjellig fra alt annet lys. Eller alt annet lys kan sies å være en lignelse på dette unike lyset som kom. Det unike lyset som har sin kilde i Gud, i Guds evige lys. Et lys som er av en helt annen kvalitet enn alt annet lys, da det er Guds kjærlighets lys. Et lys som lyser innenifra, et lys som legges i våre hjerter i dåpen og som vi kan synliggjøre gjennom vårt liv, våre ord og våre handlinger. Et lys som kan forvandle og omskape dersom det får lyse. Lyset som kom er Guds egen Sønn. Lys av lys. Lys som skinner i mørket. Det mørket som vi så, så tydelig den 22. juli og som vi ser mange steder. Som vi kanskje ser i vårt hjerte. Dette mørket kan skjule lyset, dekke det over, men ikke overvinne det. Lyset er sterkere enn mørket og alle som åpner seg for lyset, kan la lyset overvinne mørket. Vår verden trenger lyset, ikke mørket.

Måtte julens mange lys skinne for oss som tegn på det evige lyset som kom i Jesus Kristus og som har frelst oss gjennom Herrens død og oppstandelse!

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid

Steve Jobs er død

Det var vedmodig å høre i morges at Steve Jobs er død. Han var født fire år før meg. Det er fascinernende å se hva han oppnådde på sitt livs vei. Han var et geni med sine produkter. Om ikke alt var funnet på i Applehuset, visste Apple å gjøre nye muligheter til ønskede produkter. Men uansett vil Jobs bli husket som et geni.

Fortsett å lese «Steve Jobs er død»