Overgrep i Den katolske kirken

Dessverre kommer det av og til nyheter om overgrep i Kirken som bare er tragisk. Men samtidig er av og til nyhetene rigget på en måte som er mer spekulativ enn noen annet og som kan føre til kraftige, men feilaktige reaksjoner. Et slikt eksempel kom Johann B. Mjønes med i NRK Ytring en stund før jul hvor han forbannet Kirken.

Rapporten fra Frankrike opererer med estimerte overslag som per i dag ikke er begrunnet. Det de fant var 2.700 ofre for overgrep i perioden 1950 til 2020 gjennom intervjuer og ytterligere 4.800 ved en gjennomgang av arkiver. Det er altså 7.500 det er snakk om. Men estimatet ble lagt på 216.000 ofre. 3.200 geistlige er beskyldt for overgrep. Skulle estimatet fra Frankrike være korrekt, betyr det at hver geistlig skal være skyld i overgrep mot 67,5 personer i snitt. Det har neppe noen rot i virkeligheten. Det ville være langt over det man har funnet i andre land.

En studie i USA fra 2004 viser at 59 % av de beskyldte prestene der, har hatt ett offer, mens færre enn 3 % har forbrutt seg mot mer enn 10 ofre. Så hvorfor det enorme overdrevne tallet i den franske studien? Det førte til at på bakgrunn av de relativt få kjente overgrep i Norge, mener Mjønes at det med tilsvarende estimat som i Frankrike må være mellom 500-1000 ofre i Norge. Problemet er at man kan ikke forholde seg til antatte ofre, bare til de reelle ofrene.

Les mer «Overgrep i Den katolske kirken»

Det grønne skiftet?

Det snakkes om det grønne skiftet på ulike måter i de ulike partier. Men min tanke med disse ord, er ikke å se på de enkelte partiprogrammer, men å stille noen spørsmål hva det grønne skiftet er tenkt å skulle være. Min forståelse av dette begrepet gjennom mediene er at det først og fremst dreier seg om at energien som brukes skal i stadig større grad være produsert på grønt vis, altså være fornybar. Det skal være utslippsfri energi. Dessuten leser jeg at man forventer samtidig et stadig høyere energiforbruk fremover. Det grønne skiftet dreier seg altså ikke om en eventuell redusering av energibehovet. Videre ser det grønne skiftet ut til ikke å handle om å bevare naturen, bare om å redusere utslipp og samtidig leve som før. Når man da ser hvordan for eksempel vindmølleparker direkte raserer naturen, forstår man at det ikke er ønsket å ta med vern av naturen i det grønne skiftet. Naturen skal fortsatt ødelegges.

I dag er det en artikkel på NRKs nettside om hvordan Norge bløffer om vern av havområdene. Vi har etablert verneområder, men tillater både fiske og tråling i disse områdene. Forskere fra Havforskningsinstituttet mener at vi ikke verner havet i de områder vi har definert som verneområder. Det sier en del om naturens verdi for oss.

Les mer «Det grønne skiftet?»

Et år siden 12. mars

Det er en spesiell dag i dag i og med at det er et år siden Norge stengte ned på grunn av pandemien som spredte seg ut i verden. Og fortsatt er vi plaget med denne plagen. Det har forandret meget i året som er gått.

I fjor var jeg faktisk i Trondheim dagene før. Leiligheten ordenen eide i byen og hvor pater Olav Müller var den siste av oss som bodde der, hadde jeg solgt i slutten av januar. Den nye eieren skulle overta boligen den 1. april. Da jeg hadde mange nøkler til leiligheten som pater Olav hadde fordelt av hensyn til hjelp han trengte, avtalte jeg med eiendomsmegleren at jeg ville komme med disse. Samtidig var situasjonen allerede blitt slik, at jeg for sikkerhets skyld undertegnet overdragelsesdokumentene. Jeg behøvde ikke å komme tilbake. Den 11. mars reiste jeg til Oslo på ettermiddagen i et temmelig tomt fly. Men på det tidspunktet ennå uten maske.

Grunnet min plass i provinsrådet i Tyskland hadde jeg i årene før reist ut av landet nesten hver måned. Men siden januar i fjor, har jeg bare vært i Norge. Det er det lengste sammenhengende oppholdet på mange år i Norge. I dag er det umulig å si hvor lenge det fortsatt varer. Egentlig skulle jeg ha flyttet til Tyskland i juni i fjor, men det ville uansett ikke blitt mulig. Når jeg får mulighet til å se brødrene igjen der, er umulig å si i dag. Jeg har kontakt med provinsialen på nettet. Begravelsen til p. Heinz-Josef så jeg direkte på nettet.

Les mer «Et år siden 12. mars»

Stjerner som falt

I går aftes så jeg filmen om The Doors med fokus på Jim Morrison. Det som forbauser meg når jeg ser og leser om slike «stjerner» er hvordan de fort blir avhengige av rusmidler, det være seg alkohol, marihuana, speed, kokain og/eller heroin. The Doors slo gjennom på sent sekstitall og allerede 1971 var Morrison død av hjertestans, bare 27 år gammel. Han var en god poet og var dyktig med å skrive tekster. Men han oppførte seg til tider helt hinsides noe som kommer tydelig frem i filmen. Dette både på konserter men også på ville fester. Uansett er det et godt skuespill vi ser i filmen etter min mening.

Flere «stjerner» døde unge, Janis Joplin, Jimy Hendrix og Amy Winehouse ble også alle bare 27 år gammel. Ekstremt overdrevet rusmisbruk ble for meget for deres kropper. Jeg tolker dette behovet for rus som en måte å takle en overdrevet fandyrking de ble utsatt for. Samtidig hersket det et enormt press med å holde konserter til stadighet, spille inn plater, stå til disposisjon for intervjuer etc. Det er umulig å kunne forberede seg på å havne i en voldsom og ofte plutselig berømmelse som kom over natten.

Les mer «Stjerner som falt»

Gud eller penger?

Dette er et forsøk på en kort teologisk skisse på bakgrunn av min interesse for klima og økologi og mitt nylige innlegg om temperaturresultatet for fjoråret.

Min hovedoppgave i teologi da jeg studerte var allerede et forsøk på å behandle problemstillingen i en teologisk sammenheng i faget fundamentalteologi (som har intet med fundamentalisme å gjøre, men derimot med de vitenskapelige grunnlag for teologisk arbeide …). Forsøket var å bruke Adornos herskekritikk som en mulighet til å kritisere det teologiske utsagnet om at mennesket er skaperverkets krone. Kritikken var nok riktig, men oppgaven ble likevel ikke helt vellykket. Temaet var for stort for en hovedoppgave og den relavtivt unge professoren klarte vel ikke helt å begrense den unge studentens noe for store tema.

Les mer «Gud eller penger?»

En boligs mulige betydning

Mitt mellomvære i den gamle prestegården begynner å ta bedre form. For å føle seg hjemme et sted er det viktig å kunne prege stedet ved en selv. Til det finnes det selvfølgelig ingen objektive kriterier. Det vil være helt forskjellig fra menneske til menneske. Men det er viktig å ha en bolig.

Hvor man enn er i verden, vil man kunne se at mennesket søker å skape seg en form for bolig, enten det er i et kummerlig forhold under en bro, eller i et bittelite hus i en slum eller i en klostercelle, i en leilighet, eller i et villa eller i et palass eller en av de utallig mange varianter. Uansett størrelse og form, trenger vi noe som er et hjem for oss, det være seg man er hjemløs som kan være vanskelig etter om det er valgt slik eller blitt slik. (Jeg vet fra mitt arbeid med hjemløse i Münster at der er de som bevisst har valgt et slikt liv).

Les mer «En boligs mulige betydning»

Dommen

Så kom endelig dagen for dommen i saken mot massemorderen. Personlig er jeg lettet over at han ble bedømt som tilregnelig og blir ilagt lovens strengeste straff (som er alt for mild i dette tilfellet). Psykiatrien har fremstått som lite troverdig i saken og jeg synes det hadde vært underlig om massemorderen skulle ha blitt behandlet av den. Det er jo skjedd mer enn en gang at en person er blitt friskmeldt, blitt sluppet ut og så begått et drap eller lignende med en gang ute i friheten.

Mitt inntrykk etter det jeg har fått fulgt med i saken er at massemorderen i grunnen er en taper og et null som har funnet en vei til berømmelse. Han har tydeligvis et dypt hat mot Arbeiderpartiet. Personlig tror jeg manifestet, argumentene om innvandring, islam, riddere etc. er bare et dekke over ønsket om å drepe. Det var hans mål, endelig å få drepe reelle og ikke virtuelle personer.

Moralsk sett er hans handling direkte ond og kan ikke betegnes på annen måte. Spørsmålet er om han også er en ond person.

Reservasjonsrett

Det foregår for tiden en debatt om leger skal få reservere seg mot visse ting ut ifra sin samvittighet eller ikke. Nå har legeforeningen gått ut og sagt at samvittigheten ikke er holdbar. Hvis ikke samvittigheten får telle lenger, hvordan skal det da gå med vårt samfunn? Jeg har lenge undret meg hva det skyldes at vårt samfunn utvikler en stadig dypere forakt for mennesket …

Jeg har den fulle forståelse for at en lege ikke ønsker å være delaktig i drap, fordi det er dét abort er og alltid vil være. Den største skylden ligger på den som gjennomfører inngrepet og jeg kan ikke forstå at noen er i stand til å gjennomføre noe så umenneskelig.

Les mer «Reservasjonsrett»

Tragisk ulykke i Buenos Aires

I går skjedde det en stygg ulykke på endestasjonen Once til linjen Sarmiento i Buenos Aires. 50 ble drept og over 700 såret. Det beveget meg meget da det er den linjen jeg bruker fra Morón inn til byen. Jeg ser av bildene at det er et av de eldre togsettene til linjen. Til vanlig kjører de med ni eller ti vogner og i rushtiden er de helt fulle selv om de går med få minutters mellomrom. Jeg har vært med i tog som var så fulle at jeg var glad for at min høyde gjorde det mulig for meg å puste friere. Så jeg kan lett forestille meg hvor trangt det må ha vært ombord.

Les mer «Tragisk ulykke i Buenos Aires»

Handel på søndagen

I dagens utgave av Vårt Land er det et intervju med meg om det å kunne gjøre innkjøp på søndag. På deres nettside er det en forkortet utgave av det. Nettversjonen hadde først en noe provoserende overskrift, noe som gjorde at jeg ganske fort ble oppringt av «Her og nå» fra NRK P1. Det ble gjort et inverju med meg som ble sendt i dagens program. Dessuten meldte Nettavisen seg og bad også om et intervju i samme sak. I mellomtiden modererte Vårt Land nettsidens overskrift slik at den er i tråd med det jeg faktisk sa.

Les mer «Handel på søndagen»