Damians minnedag

I går møttes medlemmer av Picpusfedrenes orden og Legpicpus i St. Teresia kirke i Hønefoss for å feire den første minnedagen etter at pater Damian de Veuster SS.CC. ble helligkåret den 11. oktober i fjor. Med et godt oppmøte fra menigheten, ble det en verdig markering. Minnedagen er den 10. mai, den dagen da pater Damian kom til de spedalske på Molokai. Vanligvis er en helgens dødsdag minnedagen, men i pater Damians tilfelle har Kirken valgt å legge minnedagen til den dagen da han begynte innsatsen som han er blitt helligkåret for. Pater Damian døde den 15. april 1889 som spedalsk etter å ha levd 16 år blant og for de spedalske.

Les mer «Damians minnedag»