Verdens lys

Under gårsdagens messetekster møter vi Herrens ord hvor han sier «Dere er verdens lys«. Det kan vi se i sammenheng med det jeg skrev forleden om «Gud eller penger«. Herrens ord er nemlig en beskrivelse, ikke et bud. Han sier ikke at «Dere skal være verdens lys» eller «Dere bør være verdens lys«. Nei, han sier at «Dere er …» Det er altså noe som kjennetegner de som tilhører Kristus, de som har valgt Gud. Hvordan er det mulig?

Herren snakker ikke om lys i vanlig forstand, det er ikke det lys vi ser med våre øyne. Det er annet lys, et lys som kun kan sees i troen, med hjertet. Det er Guds lys det er snakk om, et overjordisk lys, et metafysisk lys, et lys av en annen virkelighet. Det er lys som blir lagt inn i personen i dåpen, det er en indre virkelighet som tennes i personen. Den døpte kalles til å la dette lyset skinne gjennom den man er, det man sier, det man gjør. Jo mer en person lykkes i å handle godt og riktig, jo tydeligere vil dette guddommelige lyset bli. Det er målet og meningen med all kristelig moral og etikk. Dåpens lys bekreftes og forsterkes i fermingens sakrament.

Les mer «Verdens lys»