Foredrag

I tillegg til å skrive artikler, blir jeg av og til bedt om å holde foredrag. Dette skjer som oftest i sammenheng med de ulike menigheters katolske fora. Foredragene er som regel større arbeider enn artiklene og kan være lange. Men foredrag gir meg muligheten til å arbeide mer med innholdet. Her vil jeg etter hvert da legge ut noen av de foredrag jeg har holdt.

Følgende foredrag er lagt ut:

 1. Bønn i vårt liv
 2. Den synodale prosess
 3. Eutanasi
 4. Forholdet til andre religioner og religionsfriheten
 5. Fred – et innlegg
 6. Fremtiden i Mariakirken menighet.
 7. Frigjøringsteologi og sekter i Latin Amerika
 8. Jesu jødiske samtid
 9. Kalt til tjeneste
 10. Katolisismen i Norge
 11. Kjønnsteologi – en teologisk forståelse av kjønn
 12. Misjon – for et bedre liv eller evig liv?
 13. Ordenen av Den hellige Grav i Jerusalem
 14. Religionsfrihet – et innlegg
 15. Sølibatet i Den katolske kirken
 16. Økumenikk og misjon