Mørketiden begynner i dag

Da er vi kommet til det tidspunktet av året hvor solen holder seg under horisonten. Riktignok har den vært «borte» en stund grunnet fjellene i sør. Den kommer opp igjen den 15. januar, men kan ikke sees i byen før noen dager senere. Men selv om det er mørketid, er det lyst en stund midt på dagen. Det blir aldri helt natt hele dagen. Noen bilder fra i dag som viser solens refleksjon i skyene:

Les mer «Mørketiden begynner i dag»

Det grønne skiftet?

Det snakkes om det grønne skiftet på ulike måter i de ulike partier. Men min tanke med disse ord, er ikke å se på de enkelte partiprogrammer, men å stille noen spørsmål hva det grønne skiftet er tenkt å skulle være. Min forståelse av dette begrepet gjennom mediene er at det først og fremst dreier seg om at energien som brukes skal i stadig større grad være produsert på grønt vis, altså være fornybar. Det skal være utslippsfri energi. Dessuten leser jeg at man forventer samtidig et stadig høyere energiforbruk fremover. Det grønne skiftet dreier seg altså ikke om en eventuell redusering av energibehovet. Videre ser det grønne skiftet ut til ikke å handle om å bevare naturen, bare om å redusere utslipp og samtidig leve som før. Når man da ser hvordan for eksempel vindmølleparker direkte raserer naturen, forstår man at det ikke er ønsket å ta med vern av naturen i det grønne skiftet. Naturen skal fortsatt ødelegges.

I dag er det en artikkel på NRKs nettside om hvordan Norge bløffer om vern av havområdene. Vi har etablert verneområder, men tillater både fiske og tråling i disse områdene. Forskere fra Havforskningsinstituttet mener at vi ikke verner havet i de områder vi har definert som verneområder. Det sier en del om naturens verdi for oss.

Les mer «Det grønne skiftet?»

Vindkraft – miljøvennlig?

Som medlem av Den Norske Turistforeningen mottar jeg tidsskriftet «Fjell og vidde». I årets nummer 1 har det en lengre artikkel om vindkraften over 12 sider, utstyrt med fotografier, kart og faktabokser. Artikkelen peker på mange miljømessige problemer rundt byggingen av vindkraftanleggene. Det kan virke som om det er det økonomiske motivet som er viktigere enn det miljømessige motivet for å bygge disse. I hvilken grad en vindmølle blir karbonnøytral og når, er vanskelig å vite. Men da de er stort sett beregnet til å ha en levetid på bare 20-25 år, blir det ikke mange av disse årene hvor de virkelig leverer ren energi. Det drives en utstrakt rasering av naturen for å få plassert de enkelte vindmøllene som må stå med en viss avstand dem imellom i landskapet. For hver mølle må det lages en egen tilgang i form av et veisystem. Alt dette forårsaker utslipp.

Men før man i det hele tatt kommer så langt, er det allerede sluppet ut en mengde CO2 og annet i produksjonen og transporten av møllene. En god del av møllene kommer helt fra Kina. Delene til møllenes tårn men også rotorbladene er så enorme at det kreves spesialtransporter for å frakte dem til byggeplassen. Enkelte steder må de vanlige veiene utvides for at disse transportene skal komme frem. Alt dette fører med seg utslipp.

Les mer «Vindkraft – miljøvennlig?»

Winter is coming

Jeg tillater meg med et sitat fra serien «Games of Thrones», den store trusselen som hele tiden hang over livet i denne fantasiverdenen. Her var tydeligvis avstandene mellom årstidene langt større enn i vår verden.

Her i den virkelige verden banker vinteren på døren og sneen har begynt å nærme seg raskt. For et par dager siden ble toppene på fjellene hvite og nå er det snart nede på vårt nivå.

Tromsdalstinden sett i dette bildet, er den høyeste toppen vi ser fra byen. Den er bare 1238 meter høy, men er likevel et majestetisk skue.

Les mer «Winter is coming»

Meteoritt over Oslo

I går aftes arbeidet jeg en del med mine fototing. Rundt halv ni tenkte jeg at jeg burde komme meg noe ut. Da det var så bra vær, tok jeg med kameraet for å ta noen nattbilder. Jeg tok på meg, gikk ut og tok et bilde like ovenfor der jeg bor i Akersveien. Jeg gikk videre oppover langs kirkegården og så opp mot blokkene på høyden i Westye Egebergs gate for å vurdere mulige nattmotiv.

Les mer «Meteoritt over Oslo»

Tur til Å i Lofoten

I går fikk jeg mulighet til å bli med på en tur fra Storfjord til Å i Lofoten. På veien utover øyriket ble været mer og mer skyfritt. Vi var i Stamsund på onsdag og besøkte bl.a. Galleri 2 til kunstneren Scott Thoe som gav oss en gjennomgang av sine arbeider. Derfor kjørte vi til Ballstad for å se på verftshallen som han har utsmykket.

Les mer «Tur til Å i Lofoten»