Søndagsbladet 021114

Kjære menighet,

fredag deltok jeg med et innlegg i et forum under misjonsfestivalen Agenda:UT i Stavanger. Agenda:UT er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd og NORME, med alle de medlemsorganisasjonene og -kirkesamfunnene disse to organisasjonene består av.

Mitt innlegg om Den katolske kirkes syn på misjon og økumenikk lå under et forum med tema misjon og ledelse. Før mitt innlegg var det to andre innlegg, «Perspektiver på misjon og økumenikk» og «Misjon – en drivkraft mot teologisk og praktik enhet». Disse ble fulgt av en respons. Etter en pause var det så min tur. Det var anslagsvis 60-70 tilstede. Les mer «Søndagsbladet 021114»

Et innlegg om misjon og økumenikk

I går deltok jeg ved misjonsfestivalen Agenda : Ut i Stavanger og holdt et innlegg om økumenikk og misjon fra et katolsk ståsted. Det er lagt under denne tittelen i menyen «Foredrag» på siden. Det var en respondent som svarte på innlegget.

Jeg deltok også ved en paneldebatt etterpå sammen med to andre innledere. Innlegget mitt ble tatt godt i mot og vi hadde an positiv diskusjon.