Preken: Palmesøndag

Vår Herres pasjon inneholder meget som vi kunne betrakte. Men jeg velger kun en setning fra Herren, ropet fra korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Et særdeles vondt og sårt rop. For det er jo ikke et rop fra en hvemsomhelst, men fra Guds egen Sønn. Hvilken smerte ligger ikke i dette ropet!

Les mer «Preken: Palmesøndag»

Preken: Kristi kongefest

Kristi Kongefest er den siste søndagen i kirkeåret. Hele kirkeåret følger vi år efter år frelseshistorien. Det begynner med adventstiden, hvor vi føres inn i den messianske forventning. Deretter går vi gjennom Messias, Guds Sønns, menneskevordelse i juletiden. I fastetiden opplever vi den økende konflikten rundt Jesus som Messias og lytter til Hans budskap om Guds rike. Den stille uke leder oss igjennom Hans lidelse og i påsketiden hører vi om oppstandelsens under, at Jesus er Kristus, og vi minnes Kirkens begynnelse, til vi ved pinsefesten feirer Den hellige Ånds komme. Ellers i kirkeåret blir vi kjent med Kristi ord og gjerning. Og idag, som et høydepunkt, som en avrunding, feirer vi Jesus Kristus som konge.

Les mer «Preken: Kristi kongefest»

Preken: Tolvte søndag i kirkeåret

Sentralt i denne søndagens tekster står Jesus Kristus selv. Hvem er han? Han har allerede sagt mange gode og viktige ting, han har helbredet mange og drevet ut demoner. Men forstår folk virkelig hvem han er? Etter å ha tilbragt en tid i bønn, bestemmer han seg for å forhøre seg hos disiplene om hvem folk tror han er. Han får forskjellige svar som viser at folk har forstått meget. Men de har likevel ikke det riktige svaret.

Les mer «Preken: Tolvte søndag i kirkeåret»