Preken: Kristi kongefest A

Med stor tålmodighet forsøker vår herre gang på gang å få oss til forstå at han ønsker å danne en ny menneskehet med dem som han samler sammen og som følger ham.

I tekstene til dagens høytid blir vi oppmuntret til fornyelse ved at vi møter Herren som konge, som hyrde. Det bygger på eldre bilder av Gud som den gode hyrde slik vi møter dem i den første lesningen. Bildene er vakre og håpefulle. Gud leter etter fårene, Han passer på å holde dem samlet. Han hjelper de bortkomne, de bortdrevne, de skadede og de syke, mens han også gjeter de fete og friske. Gud viser seg i sannhet som en god hyrde. Og han er en rettferdig dommer når Han skifter rett mellom fårene og værene og bukkene.

I gleden over den gode hyrden, lar liturgien oss synge salme 23. Vi skal ikke tvile på dagens budskap at Herren er i sannhet den gode hyrden. Det er viktig at vi har dette i bakhodet når vi hører om dommen i evangeliet. På bakgrunnen av et Herren er den gode hyrden, kan vi være sikre på å få en rettferdig dom av ham.

Hva er det så han dømmer? Han dømmer etter i hvilken grad vi virkelig har fulgt ham eller ikke. Om vi har levd det nye budet om kjærligheten eller ikke. Gjerningene han lister opp er kjærlighetsgjerninger, gjerninger som tilhører den nye jord og den nye himmel. Gi de sultne å spise, de tørste å drikke, de hjemløse et hjem, de nakne klær, de syke og fangene besøk. Gjerninger som tilhører Messias.

Les mer «Preken: Kristi kongefest A»

Preken: 33. Søndag i kirkeåret A

Herren ønsker å bygge opp disiplene før Kirkens kommende tid. I dagens lignelse om talentene forteller han noe vesentlig for disippelens liv.

Det interessante for oss som lytter til denne teksten i dag, er at ordet «talent» er tatt opp i vårt språk for å beskrive en spesiell begavelse eller evne som noen har. Men det er lettere å forstå lignelsen dersom vi kjenner den opprinnelige betydningen av ordet.

En talent er et vektmål, som tilsvarte i overkant av 34 kilo. Var det penger som ble veid, var disse som regel av sølv. Det vil si det var enorme summer som den rike mannen gav sine tre tjenere. De skulle ikke bare ta godt vare på pengene, men arbeide med dem. Da den rike mannen kom tilbake forlangte han ikke å få sine penger, men et regnskap over det de hadde gjort med dem. De to som har arbeidet med pengene får ros, men den tredje som ikke gjorde noe, får ris.

Les mer «Preken: 33. Søndag i kirkeåret A»

Tanker om tempelet

Dagens fest for vigslingen av Lateranbasilikaen i Roma har tekster som inspirerer til å gjøre seg tanker om tempelet. Et tempel er det sted hvor Gud er etter gammel jødisk tenkning. Dette har hatt ulike utforminger gjennom historien. Det første tempelet var hagen skildret i Genesis (1. Mosebok) kapittel 2. Her vandret Gud gjennom hagen. Etter en lang historie bygget kong Salomo det første tempelet i Jerusalem hvor Guds nærvær tok bolig. Men etter tempelets ødeleggelse i 586 f.Kr. opphørte dette nærværet. Det kom aldri tilbake i det andre templet som ble bygget noen tiår senere og som ble stående til år 70 e.Kr. da det ble ødelagt for godt. Det er dette templet som står på Jesu tid.

Allerede i begynnelsen av Johannesevangeliet blir det skildret hvordan Jesus reagerer på handel og vandel i tempelet (Joh 2,13-22). Herrens reaksjon og handling er på den ene siden en klar kritikk mot den korrupte ledelsen i templet på den tiden, men den er på den andre siden også et varsel om ødeleggelsen som kommer i nær fremtid. Selvfølgelig blir de ansvarlige opprørt og undres over Jesu fullmakt til å gjøre noe slikt. Da kommer han med sitt oppsiktsvekkende svar: «Riv dette tempel ned! Så skal jeg reise det opp igjen på tre dager.»

Les mer «Tanker om tempelet»

Preken: 32. Søndag i kirkeåret A

Vi befinner oss i kirkeårets siste uker. I tiden mellom Allehelgensdag og Kristikongefest er hovedtemaet i forkynnelsen at vår Herre Jesus Kristus skal komme tilbake i herlighet og at Guds rike vil bli fullendt. Det er dette som er vårt store håp, det er et emne vi alltid bør be om.

Guds rike er et rike, som allerede begynner der hvor mennesker tar imot Det glade Budskap, tror på det, omvender seg og lever og handler etter det. Da kan Guds rike erfares allerede nå, selv om det ennå ikke er kommet i sin fullendelse. Dette danner en spenning som vi kristne lever i: spenningen mellom et allerede og et ennå ikke.

Kristus forteller en lignelse med fem kloke og fem uforstandige terner som skal motta og ledsage en brudgom med sine oljelamper for å forklare dette.

Les mer «Preken: 32. Søndag i kirkeåret A»

Første måned i Tromsø

I dag er det en måned siden jeg ankom Tromsø. Den første tiden har i begynnelsen vært preget av å pakke ut og rydde på plass, innrede og kjøpe inn nødvendige utensilier for et liv i en leilighet. Det var ikke et tilgjengelig bosted for meg i kirkens eiendommer så Stiftet har leid en leilighet. Etter avtale med utleier benytter jeg noen av møblene som stod der.

Flyttelasset ankom dagen etter meg og det meste ble plassert i leiligheten. Men mange av mine bøker, særlig filosofisk og teologisk litteratur skal være på kontoret mitt i bispegården, så det ble losset av her først. Da det tar tid å innrede seg og pakke ut, bodde jeg de første 14 dagene som gjest i bispegården. Jeg ble meget godt mottatt av biskop Berislav.

Siden den 20. oktober bor jeg i leiligheten i Petersborggata 36 D. Den første uken var ennå preget av utpakking og rydding. Det er alltid en spennende utfordring å finne fornuftig plass til det man har. Til tross for at jeg klarte å kvitte meg meg en god del før jeg reiste fra Stabekk, undrer jeg meg likevel over alt det jeg har med. Det var ikke alltid lett å se under tidspresset som den siste delen av pakkingen ble gjort på, hva som faktisk er lurt å beholde. Jeg håper med tiden å kunne videreføre sorteringen og kvitte meg med mer. Av og til tenker jeg at det er som å bo på et lager.

Les mer «Første måned i Tromsø»

P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)

I dag fikk jeg en mail fra pater provinsial i den tyske provinsen av min orden som jeg tilhører at p. Heinz døde i morges. Han var min sogneprest da jeg var kapellan i Pirmasens 1990-94. Det var min første utnevnelse etter utdannelsen og prestevielsen.

p. Heinz hadde allerede en lang erfaring med sognearbeid og sjelesorg, både fra Wien og fra Pirmasens. Han hadde også arbeidet tidvis med videreutdannelse av prester. Så han var en god lærer og støtte for meg og han var også en god samtalepartner på mange ulike områder, særlig på de som har med arbeid og liv i et sogn å gjøre. Jeg lærte meget av ham og jeg er takknemlig for de årene vi arbeidet sammen.

Han støttet meg også i å ta videreutdanning for å få sogneprest embedseksamen. Dette gjorde jeg i bispedømmet Speyer som Pirmasens tilhører. Det var tre år med kursing, arbeider og eksamener. Hele veien hadde jeg p. Heinz’ støtte og vi snakket gjerne om de ulike kursenes innhold.

Les mer «P. Heinz Klapsing SSCC (1938-2020)»

Stjerner som falt

I går aftes så jeg filmen om The Doors med fokus på Jim Morrison. Det som forbauser meg når jeg ser og leser om slike «stjerner» er hvordan de fort blir avhengige av rusmidler, det være seg alkohol, marihuana, speed, kokain og/eller heroin. The Doors slo gjennom på sent sekstitall og allerede 1971 var Morrison død av hjertestans, bare 27 år gammel. Han var en god poet og var dyktig med å skrive tekster. Men han oppførte seg til tider helt hinsides noe som kommer tydelig frem i filmen. Dette både på konserter men også på ville fester. Uansett er det et godt skuespill vi ser i filmen etter min mening.

Flere «stjerner» døde unge, Janis Joplin, Jimy Hendrix og Amy Winehouse ble også alle bare 27 år gammel. Ekstremt overdrevet rusmisbruk ble for meget for deres kropper. Jeg tolker dette behovet for rus som en måte å takle en overdrevet fandyrking de ble utsatt for. Samtidig hersket det et enormt press med å holde konserter til stadighet, spille inn plater, stå til disposisjon for intervjuer etc. Det er umulig å kunne forberede seg på å havne i en voldsom og ofte plutselig berømmelse som kom over natten.

Les mer «Stjerner som falt»

Endelig virker det

Jeg fikk en mail fra en ekspert hos WordPress i går aftes og nå fikk jeg etter en del prøving og feiling til å lage menyene slik de var. Det var mer komplisert enn jeg hadde regnet med, men endelig er jeg i havn.

På veien gikk for et annet tema igjen, da jeg synes dette er enda bedre …