Søndagsbladet 021114

Kjære menighet,

fredag deltok jeg med et innlegg i et forum under misjonsfestivalen Agenda:UT i Stavanger. Agenda:UT er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne Råd og NORME, med alle de medlemsorganisasjonene og -kirkesamfunnene disse to organisasjonene består av.

Mitt innlegg om Den katolske kirkes syn på misjon og økumenikk lå under et forum med tema misjon og ledelse. Før mitt innlegg var det to andre innlegg, «Perspektiver på misjon og økumenikk» og «Misjon – en drivkraft mot teologisk og praktik enhet». Disse ble fulgt av en respons. Etter en pause var det så min tur. Det var anslagsvis 60-70 tilstede. Les mer «Søndagsbladet 021114»

Søndagsbladet 190114

Kjære menighet,

denne uken har vært ganske preget av rydding, kasting og pakking i min nåværende bolig i Akersveien. Det er forunderlig hva som oppbevares i løpet av tiden. På mange måter ser det ut som om man egentlig bor på et lager … man vet jo aldri hva man kan få bruk for … Men grunnet pakkingen og flyttingen de neste par dagene, har jeg heller ikke denne gangen tid nok til å foreta en gjennomført sortering av ting og tang. Skjønt en del har likevel funnet veien til avfallssytemene. Kanskje det blir mer rom for en gjennomgripende opprydning når vi til sommeren flytter inn i Villa Maria.

Les mer «Søndagsbladet 190114»