Preken: 33. søndag i kirkeåret

Ser vi oss rundt i vår verden av idag, er det ikke vanskelig å oppdage det aktuelle i Kristi ord i dagens evangelium. Hva evangelisten overleverer oss fra den gangen kunne like godt være en beskrivelse av vår egen tid. Daglig hører vi i nyhetene om forskjellige kriger og uroligheter, et folk reiser seg mot et annet folk, der finnes voldsomme jordskjelv, naturkatastrofer, mange steder hungersnød og sykdommer. Det skjer mange forferdelige ting. Nærmer tidenes ende seg?

Les mer «Preken: 33. søndag i kirkeåret»

Preken: 32. søndag i kirkeåret

Saddukerne trodde ikke på oppstandelsen fra de døde. De tilhørte en aristokratisk presteklasse. I sin lære bygget de utelukkende på Mosebøkene og der kunne de ikke finne noen ting om en oppstandelse. Derfor ville de nå prøve hva Jesus hadde å si til dette. Episoden skjedde i Jerusalem etter Jesu inntog, altså like før hans korsfestelse. De forskjellige grupper som hadde bygget opp en sterk motstand mot ham søkte etter en mulighet til å få ryddet ham av veien. De ville gjerne få tatt ham på en eller annen feil i troen eller læren.

Les mer «Preken: 32. søndag i kirkeåret»

Philip K. Dicks roman «Ubik»

Jeg har akkurat avsluttet Dicks roman “Ubik”, som han skrev i 1969. Dick regnes som en av Science Fictions genres store forfattere. Tre filmer er blitt laget med hans bøker som utgangspunkt, “Bladerunner”, “Total Recall” og “Minority Report”. Jeg har i sin tid sett alle, men “Ubik” er den første boken jeg har lest. Dicks skjebne har vært den, såvidt jeg har forstått, at hans verk ikke er blitt helt riktig forstått og anerkjent før etter hans død i 1982. I dag står han frem som en genial forfatter som virkelig både skrev godt og som hadde interessante og dystre visjoner for fremtiden.

Les mer «Philip K. Dicks roman «Ubik»»