Preken: 15. søndag i kirkeåret

På Jesu tid var det vanskelig for mange å begripe hvem Kristus egentlig var. De lovkyndige, sadukeerne og fariseerne brukte nok meget tid til å diskutere denne personen fra Nasaret som plutselig var dukket opp og som samlet mange mennesker når han holdt sine taler og gjorde jærtegn. Hvem kan det vel være? Kunne det kanskje være den etterlengtede Messias? Kunne det være han som skulle redde Israel og gjøre det til et stort og herlig folk?

Les mer «Preken: 15. søndag i kirkeåret»

Preken: 5. fastesøndag

Kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd (Joh 8,1-11)

Stenene ble liggende igjen. Intet ord mer om fordømmelse. De lovkyndige og fariseerne gikk sin vei. Og vi kan anta at de gikk med mange tanker i hodet.

I utgangspunktet hadde alt vært greit og klart: En kvinne grepet i ekteskapsbrudd må stenes. Slik foreskriver Moseloven det. I dag virker det hardt og umenneskelig på oss. Men den gang skulle trusselen om dødsstraff beskytte ekteskapets hellighet.

Men alt ble anderledes. De ville gjøre en kort prosess, men den fikk et annet forløp. Fordi de som alt var helt klart for, gikk vekk med en uforrettet sak.

Les mer «Preken: 5. fastesøndag»

Preken: 4. fastesøndag

Vi har i dag hørt den meget kjente lignelsen som gjerne blir kalt lignelsen om den fortapte sønnen. En lignelse som kanskje er den mest bevegende av alle Herrens lignelser. Men det en lignelse som står i fare for å bli ensidig utlagt dersom vi retter vår oppmerksomhet bare på synderen som gjør bot.

Selvfølgelig dreier det seg også om bot og omvendelse. Og Kristus vil innby oss med denne lignelsen til å vende tilbake til Gud, skulle vi ha vendt oss bort fra Ham.

Men lignelsen dreier seg ikke først og fremst om den «fortapte sønnen» og hans omvendelse, ei heller om brorens misunnelse og mangel på glede over brorens gjenkomst. De to sønnenes skjebner og vesener tjener i grunnen bare til å åpenbare farens hjerte. En far som er et bilde på Herrens egen himmelske far. Aldri har Kristus fremstilt sin far i himmelen på en mer levende og tydelig måte.

Les mer «Preken: 4. fastesøndag»