Tragisk ulykke i Buenos Aires

I går skjedde det en stygg ulykke på endestasjonen Once til linjen Sarmiento i Buenos Aires. 50 ble drept og over 700 såret. Det beveget meg meget da det er den linjen jeg bruker fra Morón inn til byen. Jeg ser av bildene at det er et av de eldre togsettene til linjen. Til vanlig kjører de med ni eller ti vogner og i rushtiden er de helt fulle selv om de går med få minutters mellomrom. Jeg har vært med i tog som var så fulle at jeg var glad for at min høyde gjorde det mulig for meg å puste friere. Så jeg kan lett forestille meg hvor trangt det må ha vært ombord.

Les mer «Tragisk ulykke i Buenos Aires»

Nytt om klima

For ikke så lenge siden gjorde en leser av bloggen meg oppmerksom på at kardinal George Pell, erkebiskop i Sydney i Australia, holdt et innlegg i slutten av oktober med tittelen «One Christian Perspective on Climate Change«. Jeg har lest innlegget og jeg er ikke spesielt imponert over kardinalens innlegg. Han gjør seg til talsmann for de såkalte klimaskeptikerne, eller klimarealistene som de kaller seg i Norge, det vil si for en argumentasjon som ikke er vitenskapelig basert. Jeg har ikke overskudd til å tilbakevise disse argumentene all den tid jeg selv ikke er en klimaforsker. Men så vidt meg bekjent er de alle behørig tilbakevist gjennom forskningen. Dette hindrer selvfølgelig ikke at de samme feil tas opp igjen og opp igjen uten at det tas hensyn til de vitenskapelige fakta.

Les mer «Nytt om klima»

Oppvarming?

Den sterke vinterkulden hos oss i nord får dessverre mange til å trekke den feilslutningen at der ikke er noen global oppvarming likevel. Sannheten er at det nettopp er den globale oppvarmingen som er skyld i kulden vi har. Den henger nemlig sammen med issmeltingen i Arktis og forskyvingen av luftstrømmene som følge av den. Med andre ord strømmer de kalde luftstrømmer som skulle vært over Arktis nedover Nordeuropa i stedet. Jeg følger de daglige målingene over isutbredelsen i Arktis fra to forskjellige satelliter og målinger. Begge viser at vi akkurat i disse dager har mindre is enn noen gang for disse dagene.

Les mer «Oppvarming?»

Klimakonferanse

Klimakonferansen i Cancun i Mexico er begynt. Det blir spennende å se hvor meget som kan oppnås, dersom noe oppnås i det hele tatt. Det helt avgjørende er at verdens land begynner med drastiske CO2 reduksjoner, i grunnen uavhengig av avtaler. Målet bør være at man innen utgangen av dette tiåret har redusert utslippet av CO2 til 10-15 % av dagens nivå. Det ville være det som gir oss en tryggest fremtid. Jo mindre reduksjonen i dette tiåret blir i forhold til dette, jo verre blir de klimatiske forholdene i tiårene som kommer.

Les mer «Klimakonferanse»

Et år climagate

I går eller i natt var det et år siden en mengde mail ble stjålet fra klimaforskere. Alle gjennomganger og undersøkelser av disse har vist at der ikke er noen svindel i klimaforskningen og at det stemmer de resultater som presenteres. Uavhengige institusjoner har gått gjennom alle tall fra måleinstrumentene, alle datasettene og finner ingen feil i materialet eller i alle kurver som er blir presentert av forskerne.

Les mer «Et år climagate»

CO2 til besvær

I går la jeg ut noen tanker rundt utbyggingen i Bjørvika og fremtidige forandringer grunnet havstigningen. I dag ønsker jeg å legge til noen tanker rundt CO2 fra mine studier og et foredrag jeg har holdt noen ganger med en Keynote presentasjon.

Les mer «CO2 til besvær»

Artikkel om økologi og teologi

I tilknytning til det forrige innlegget om global oppvarming har jeg lagt ut en artikkel jeg skrev i 2007 om økologi og teologi for tidsskriftet «Liv og Lære» i 2007. Den inneholder noen teologiske skisser som kan være interessant å tenke langs.

Global oppvarming?

I mange år har jeg fulgt forskningen rundt klima, men også andre økologiske spørsmål. Nå er det blitt offentliggjort at færre nordmenn er i dag overbevist om at det skjer en global oppvarming enn tidligere. Det ser ut til at det bevisste forsøket på å så tvil om alvoret i dagens situasjon gjennom media, langt på vei lykkes. Hva man ønsker å oppnå med det, er ikke lett å forstå. De klimatiske forandringene er ikke avhengig av om vi vil anerkjenne dem eller ikke. De vil uansett komme.

Les mer «Global oppvarming?»

Preken: 3. Fastesøndag

Ulykker og katastrofer er en vanlig del av dagens nyhetsbilde. Når vi leser og hører om det, kan det være at tanken slår oss: «Godt at det ikke var meg». Eller kanskje vi til og med mener at det kan ikke skje oss.

Men skjer det likevel noe, er vi raske til å spørre: «Hvorfor skjedde det meg, hvorfor akkurat meg?» Vi kan også finne på å spørre: «Hva har jeg gjort galt at det skjer meg?»

Les mer «Preken: 3. Fastesøndag»