Tragisk ulykke i Buenos Aires

I går skjedde det en stygg ulykke på endestasjonen Once til linjen Sarmiento i Buenos Aires. 50 ble drept og over 700 såret. Det beveget meg meget da det er den linjen jeg bruker fra Morón inn til byen. Jeg ser av bildene at det er et av de eldre togsettene til linjen. Til vanlig kjører de med ni eller ti vogner og i rushtiden er de helt fulle selv om de går med få minutters mellomrom. Jeg har vært med i tog som var så fulle at jeg var glad for at min høyde gjorde det mulig for meg å puste friere. Så jeg kan lett forestille meg hvor trangt det må ha vært ombord.

Nå hevdes at toget kjørte ganske langsomt da det traff stoppbukken. Det påstås at det kjørte bare 20-30 kilometer i timen. Men er det da mulig at det kan være så mange drepte og sårete? Selv om de må ha stått meget tett? Til vanlig går mange fremover i togsettet når toget nærmer seg endestasjonen for å ha kortere vei ut fra plattformen. Hadde toget virkelig den lave hastigheten må den store tettheten være skyld i at så mange omkom. Men hadde toget større hastighet er det mer forståelig. Muligens vil sannheten aldri komme helt frem.

I mange år har det vært stor misnøye med selskapet og linjen. Det har vært alt for mange problemer og forsinkelser. Det er den samme linjen hvor frustrasjonen fikk passasjerene til å tenne både på et tog og en stasjonsbygning for noen år siden. Ofte godtar ikke en arbeidsgiver at man kommer forsinket til jobben og da vanker det trekk i lønnen.

Etter det jeg har funnet ut var ingen jeg kjenner ombord i ulykkestoget. Men jeg ber for ofrene og lyser fred over deres minne.