Et år climagate

I går eller i natt var det et år siden en mengde mail ble stjålet fra klimaforskere. Alle gjennomganger og undersøkelser av disse har vist at der ikke er noen svindel i klimaforskningen og at det stemmer de resultater som presenteres. Uavhengige institusjoner har gått gjennom alle tall fra måleinstrumentene, alle datasettene og finner ingen feil i materialet eller i alle kurver som er blir presentert av forskerne.

Dette er ikke spesielt overraskende da klimaforskningen er en seriøs forskning med mer enn 50 års sammenhengende fartstid. Men det tragiske er de krefter som står bak for å forvirre opinionen og myndighetene for å forhindre at de overlevelsesnødvendige tiltak blir innført. Disse er ikke basert på vitenskap men på påstander som aldri holder stikk. Likevel får de rom i media som om de var seriøse. Derfor hviler det en stor skyld på mediene som har vært med på å spre desinformasjonen. Dette er dessverre mulig fordi mange journalister ikke er høyt udannet og ekte eksperter på det de skriver om. Hva som er meningen med å være journalist hvis man ikke er fullt kyndig i det man skriver om, er vanskelig å forstå.

Dramaet er altså at klimaforskningen er seriøs og det den viser til stemmer. New York Times har med en artikkel endelig blitt en avis som er i stand til å fremstille en situasjon vitenskapelig korrekt. Jeg viser til «As Glaicers Melt, Science Seeks Data on Rising Seas«,  skrevet av Justin Gillis. Artikkelen forteller blant annet at isen på Grønland smelter meget raskere enn forventet og smeltingen øker kraftig fra år til år. Dessuten smelter Arktis videre. Her vil jeg gjøre oppmerksom på at fordi arealet av isen i år ikke var fullt så lite som rekorden i 2007, tror noen at isen kommer seg. Men det de da (bevisst?) overser, er at volumet av isen i 2010 var mindre enn noen gang. Smeltingen forsetter og dét stadig sterkere.

Det man ikke vet er om Grønlandsisen kan oppleve en kollaps som fører til en sterkt akselerert smelting. Forskerne oppjusterer nå havstigningen i dette århundret til å ligge mellom 3 og 6 fot ifølge artikkelen, altså mellom rundt en og to meter. Dette er selvfølgelig ikke mulig å vite eksakt. Men det faktum at mengden av is som smelter øker fra år til år langt sterkere enn forventet for vår samtid, tyder på at utviklingen vil gå raskere enn vi visste bare for noen få år siden. New York har nå begynt å snakke om å bygge diker for å beskytte byen i fremtiden.

Det finnes derfor ingen grunn for politikerne til ikke å ta klimaadvarslene alvorlig og gjøre sitt ytterste for å faktisk handle. Og det består ikke i å fylle statskassen med avgifter, men å stoppe CO2 utslippet i så stor grad som mulig. Jeg er av den overbevisning av at det optimale ville være i inneværende tiår å redusere CO2 utslippene til 10-15 % av dagens utslipp. Selvfølgelig er det meget radikalt, men utviklingen er nå så hurtig at vi ikke kan tillate oss å bruke mange tiår på denne reduksjonen. En adapsjon til forandringene som enkelte ivrer for, vil neppe være mulig, da veksten i utslippsmengden er hundrevis ganger over det som er naturlig. Derfor må vi ha en radikal reduksjon av CO2 utslippet.

Men ser man bare på politikken i vår egen andedam, er det lite trolig at den vil være i stand til å ta noen nevneverdige skritt. Det meste er bare tomme ord det vi har møtt i Norge til nå av klimatiltak.