Damians minnedag

I går møttes medlemmer av Picpusfedrenes orden og Legpicpus i St. Teresia kirke i Hønefoss for å feire den første minnedagen etter at pater Damian de Veuster SS.CC. ble helligkåret den 11. oktober i fjor. Med et godt oppmøte fra menigheten, ble det en verdig markering. Minnedagen er den 10. mai, den dagen da pater Damian kom til de spedalske på Molokai. Vanligvis er en helgens dødsdag minnedagen, men i pater Damians tilfelle har Kirken valgt å legge minnedagen til den dagen da han begynte innsatsen som han er blitt helligkåret for. Pater Damian døde den 15. april 1889 som spedalsk etter å ha levd 16 år blant og for de spedalske.

For min orden er den et privilegium å ha en medbror som er et så tydelig og sterkt eksempelt på levd hengivelse og nestekjærlighet. Hans skikkelse skinner i et sterkt lys i Kirken og er et viktig forbilde å ha. Det er kanskje ingen som har levd ordenens spiritualitet mer klart i vår verden. En spiritualitet som er å gjenspeile Guds kjærlighet slik den åpenbarer seg for oss i Jesu og Marias helligste Hjerter.

I artikkelen om pater Damian kommer jeg nærmere inn på hans biografi og betydning.