Andre pinsedag?

Andre pinsedag er alltid en litt underlig dag, da den egentlig ikke finnes liturgisk sett. I følge kirkekalenderen er dagen i dag, den 13. juni, den hellige Antonius av Paduas minnedag. Pinsedagen er den femtiende dag etter påske og avslutter påsketiden. Men en enogfemtiende dag, «andre pinsedag«, kjenner ikke tradisjonen. Mandag etter pinsedagen er en vanlig dag i det allminnelige kirkeåret.

Det ble nylig foreslått at vi i Norge ikke skulle feire Kristi himmelfart, da det ble ansett som en unødvendig fridag. Men hva er da andre pinsedag som ikke en gang eksisterer i den kristne tradisjonen? Det ville vel i så fall være riktigere å beholde Kristi himmelfart, men stryke dagen i dag og la det være en vanlig arbeidsdag.

For å komme den norske virkeligheten i møte, feirer vi i dag en votivmesse til Den hellige Ånd. Selvfølgelig er det positivt å be om Åndens gaver for Kirken og for den troende selv, så for oss er det ikke et problem å beholde en andre pinsedag.