Preken: Pinsedag

Pinsen er Den hellige Ånds fest, den store kjærlighetens kraft sprunget ut av Guds fruktbare kjærlighet som Sønnen lar strømme inn i Kirken etter at han er oppstanden og har satt seg ved Faderens høyre side. Ånden sendes for å skape nytt, for å hele, for å samle, styrke, og sende ut Kirken over hele jorden

I Apostlenes gjerninger hører vi hvordan apostlene ble sendt ut av det lukkede rom for å begynne forkynnelsen. Den hellige Ånd gjør det mulig for dem å tale i mange språk for at de skal kunne nå mange i Kirkens fødselsstund. Samtidig skimter vi her en referanse til Det gamle Testamentet hvor de mange språk oppstod som følge av menneskets dårskap da det ville bygge et tårn som skulle nå like til himmelen, Babels tårn. Ånden river ned språkgrensene og åpner jorden for evangeliets forkynnelse.

En annen referanse finner vi i evangeliet hvor Jesus ånder på apostelene i det de mottar Den hellige Ånd. I skapelsen av Adam åndet Gud livspusten i ham for å gjøre ham til en levende skapning. Herren ånder tilgivelsen av syndenes ånd og virker på den måten en ny skapning. Den hellige Ånd renser for all skyld og apostelene mottar fullmakten til tilgivelse for å tjene menneskene.

Selv er apostelene allerede rene ved det skapelsesordet Herren hadde rettet til dem i følge Johannes 15,3: ”Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere”. Nå mottar de fullmakten til å gi tilgivelsen videre som et Ord som virkelig virker. Det dreier seg ikke bare om et oppdrag å forkynne, men å tilgi syndene. At Herren ånder på apostlene er en ny skapelse av mennesket. Dermed kommer ”Ordet” fra Johannes 1,1 til sitt mål. Ved dette Ordet er alt blitt til, hele verden.

I fullmakten som han gir apostelene får de del i skapelsesmakten. Målet med den er menneskets grunnleggende fornyelse. Det er på denne måten Guds lam bærer bort verdens synd. Fullmakten Herren gir, svever ikke i luften, men er bundet til apostlenes fellesskap.

I tilgivelsen blir mennesket renset ved Åndens virke. Slik virker Han som skaperånden. Ny skapelse eller skaperverkets fullendelse ved syndstilgivelsen betyr at den oppstandene Herre som lever, fjerner alt som fører til døden i den gamle skaperverket. Synd er først og fremst en manglende anerkjennelse av Gud, er å være i avstand fra Gud. Synden og avstanden fra Gud overvinnes av Guds Sønn, Guds gave til verden. Skaperverket blir fullendt ved at Sønnen selv er livet.

Herren er livets brød, det levende vann. I eukaristien som Den hellige Ånd gjør mulig i Kirkens rom, strømmer Herren ut og vi fylles med Den hellige Ånd i våre hjerter. Ånden utgår fra Faderen som alt hva som er og han utgår fra Sønnen fordi denne har brakt ham til menneskene. Derfor kan man si at virkningen av eukaristien er Den hellige Ånd i våre hjerter gitt oss ved Jesus Kristus.

Den hellige Ånds komme åpner de lukkede dører. De er intet hinder lenger. Med Den hellige Ånd i hjertene kan apostelene gå ut og sprenge grensene. At alle kunne høre dem tale på sitt språk er også et tegn på den grensesprengende kraften som er i Den hellige Ånd. I deres forkynnelse blir apostlene til den levende fortsettelsen av Ordet som ble kjød i Jesus Kristus.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s